poniedziałek, 11 września 2023

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 5064

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
RELIGIA TO NIE LUDZIE,
 TO IDEOLOGIA
 
 ŁASKA OTĘPIAJĄCA 

 
Nagminną słabością przekonań pozanaukowych jest jawna dysproporcja między stopniem ich uzasadnienia a stopniem pewności, z jaką są żywione. Jako pewne lub wysoce prawdopodobne traktowane są często twierdzenia bardzo słabo uzasadnione, a niekiedy zgoła pozbawione uzasadnienia. Dotyczy to, oczywiście, wierzeń religijnych, ale także rozmaitych innych przekonań, których nabywa się przez indoktrynację lub w wyniku zaufania źle wybranym autorytetom.
Barbara Stanosz
***
Wiara jest wykrętem. To intelektualne bankructwo. Brak możliwości zaakceptowania jakiegoś twierdzenia inaczej niż tylko na wiarę jest równoznaczne z przyznaniem, że nie jest możliwe przyjęcie go dla jego własnych walorów merytorycznych.    
Dan Barker
---
Nie jest łatwo zmienić światopogląd. Wiara ma swoją bezwładność i wierzenie jest wygodne. Przebudowa rzeczywistości jest traumatyczna i przerażająca. To właśnie dlatego wielu inteligentnych ludzi wciąż wierzy: niewiara jest niewiadomą. 
Dan Barker
---
Przystosowanie się zajęło mi około roku. Tak jak w przypadku śmierci w rodzinie czy rozwodu, zwyczajne pstryknięcie palcami nie kończy sprawy.
Dan Barker
---
Prawda nie wymaga wiary. Uczeni nie biorą się w każdą niedzielę za ręce, wołając - Tak, grawitacja istnieje naprawdę! Będę wierzył! Będę silny! Wierzę z całego serca, że to, co się wznosi, wznosi, wznosi musi spaść, spaść, spaść. Amen! Gdyby tak postępowali, odnosiłoby się wrażenie, że nie są zbyt pewni siebie.
Dan Barker
---
Wierzycie książce, w której występują gadające zwierzęta, czarownicy, wiedźmy, demony, laski* zamieniające się w węże, jedzenie spadające z nieba, ludzie chodzący po wodzie i wszelkiego rodzaju magiczne, absurdalne i prymitywne opowiastki, a mówicie, że to my jesteśmy tymi, którzy potrzebują pomocy?
 Dan Barker
_____________________
* Gwoli ścisłości, nie chodzi tu o młode zgrabne dziewczyny, a o podłużne, zakręcone na końcu przyrządy, podobne tym, które uroczyście i z namaszczeniem trzymają w swoich błogosławionych upierścienionych łapach kochani biskupi i kardynałowie.
***
Oto dwa kabaretowo-cyrkowe przykłady z tej świętej książki, ilustrujące ostatni cytat.

 BIBLIA TYSIĄCLECIA 

 Stary Testament 
Ks. Wyjścia, rozdz. 7, w. 10
Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i uczynili tak, jak nakazał Pan. I rzucił Aaron laskę swoją przed faraonem i sługami jego, i zamieniła się w węża.

---
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Jana, rozdz. 6, w.19 
Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi.
Gdzie qrde w tym czasie był WOPR!?
---
A na zakończenie coś odrobinę cięższego, mniej rozrywkowego, bo z nieco innej - moralnej - beczki. Żeby nie stwarzać wrażenia, że artykuły tej jedynie słusznej, miłościwie nam panującej wiary i zarządzającej nią religijnej Kkorporacji zabobonu to jakieś tam idiotyzmy, które można tak ot bezkarnie sobie olewać, na przykład w dniu świętym myjąc gablotę albo pracując na stacji benzynowej, względnie w szpitalu czy wchodząc w homoseksualne związki partnerskie (w dniu dowolnym). Pan qrde widzi te sprawy w kategoriach czarno-białych, jak na multipleksie cyfrowym - zero-jedynkowo; żadnych 0,5-środków, żadnego srutu-tutu. Nikt, nawet Prezes Najwyższy, Go nie przekona, że białe jest jednak białe... W grę wchodzi tylko i wyłącznie 100% CZAPA!
 Stary Testament 

Ks. Liczb, rozdz. 15, w. 32-36
Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan zaś rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć - cała społeczność ma go poza obozem ukamienować. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Pan Mojżeszowi.
---
Ks. Kapłańska, rozdz. 20, w. 13
Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią...

 Nowy Testament 

Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 5, ww. 17,18
Nie sądźcie,
że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.
Nie przyszedłem znieść,
ale wypełnić
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna kreska 
nie zmieni się w Prawie...
---
1 List św. Pawła do Piotra, rozdz. 1, ww. 24 - 25
...trawa uschła, a kwiat jej opadł, 
słowo zaś Pana trwa na wieki.
ARE YOU READY TO...
 
RELIGIA TO NIE LUDZIE,
TO IDEOLOGIA
 SWIM IN
RELIGIOUS SHIT?

Drodzy Kkato-przyjaciele, teraz na zakończenie katechezy, dla oczyszczenia umysłu z racjonalnego osadu i wprowadzenia się w stan laski otępiającej łaski uświęcającej odmówcie 500+ ojczenasz i 500+ zdrowasiek.

 PODAJ DALEJ! 
                                         

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz