sobota, 11 lutego 2023

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 4856

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ 
RELIGIA TO NIE LUDZIE,
TO IDEOLOGIA
 
 CUCHNĄCE SPA 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
2 Ks. Samuela, rozdz. 12, ww. 14-18 
Lecz dlatego, 
że przez ten czyn 
 odważyłeś się wzgardzić Panem
 syn, który ci się urodzi, 
 na pewno umrze. 
Natan udał się potem do swego domu.
 Pan dotknął dziecko, 
 które urodziła Dawidowi żona Uriasza,
 tak iż ciężko zachorowało.
 Dawid błagał Boga za chłopcem
i zachowywał surowy post,
 a wróciwszy do siebie,
 całą noc leżał na ziemi.
 Dostojnicy jego domu,
 podszedłszy do niego,
 chcieli podźwignąć go z ziemi:
 bronił się jednak;
 w ogóle z nimi nie jadał.
  W siódmym dniu dziecko zmarło.  
I qrwa zapamiętaj Dawid...

Twojego chłopaka też!
Ale najważniejsze, że...

Stara Święta Książka
jest tak samo ważna jak
Nowa Święta Książka.
---
Grupa trzy- i czterolatków
 PAN BÓG KOCHA DZIECI 
Program nauczania religii dla dzieci trzy- i czteroletnich odwołuje się przede wszystkim do katechezy i wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym, uzupełnia je, ubogaca, a niekiedy nawet zastępuje. Wychowanie religijne kilkulatków jest ściśle zespolone z wychowaniem ogólnym i procesem humanizacji dziecka, bowiem pierwsze lata są decydującymi chwilami dla kształtowania osobowości i religijności człowieka. Zazwyczaj w przedszkolu podejmuje się edukację religijną dzieci w grupie czterolatków, jednak tam, gdzie jest to możliwe, warto włączać do edukacji religijnej także dzieci trzyletnie. [wkrótce proces prania mózgu katechizacji będzie wdrażany na szpitalnych oddziałach położniczych tuż po przecięciu noworodkowi pępowiny, a docelowo nawet jeszcze przed jego urodzeniem się] Obserwowane osłabienie katechezy w rodzinie [rodziny, w których to zjawisko wystąpi będą karane grzywną i/lub więzieniem] skłania do jak najszybszego podejmowania nauczania religii w przedszkolu, aby dziecko w naturalny sposób
odkrywało dobrego Boga.

W układzie treści w nauczaniu religii dzieci trzy- i czteroletnich przyjęto jako główne założenie: Bóg kocha dzieci, tak aby dziecko mogło stopniowo odkrywać poprzez kontakt z najbliższymi, grupą rówieśniczą, ze światem przyrody, że Bóg pierwszy ukochał każdego człowieka, w tym także jego.[i na falach tej miłości, gdy Go zaczęło nosić, za sprawą globalnego potopu wymordował swego czasu w cholerę wszystko, co stworzył - ludzi, zwierzęta...] WTF!?
[fragm. Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach].
Toż to iście boska sprawiedliwość zapisana w Słowie Boga Najwyższego! Podobnie postępowali m.in. wyznawcy ohydnego ,,ateisty" Herr Adolfa Hitlera i jemu podobnych. Cóż, przykład płynie z góry. Jest to niebiańska emanacja moralnego szamba, w którym ze wzniosłą lubością pławią się ,,wierzący", wciągając za sobą nieświadome niebezpieczeństwa własne dzieci, natomiast wszyscy podatnicy - bez względu na światopogląd - muszą sponsorować to cuchnące spa. 

Oczywiście każdy racjonalnie myślący człowiek doznaje gwałtownych mdłości na samą myśl o takim Nieskończenie Dobrym Tatusiu rodzaju ludzkiego i poπRdolonej religii, która go czci.

Jak PAN sądzi, 
czy rację miał Pan,
że załatwił tamtego 
gówniarza nowo narodzonego? OTO GEST SZACUNKU 
 DLA OBU POWYŻSZYCH PANÓW,
odpowiednio,
za ustanowienie
i propagowanie
 tak wysokich
standardów moralnych.
No i za mózgobójstwo
dzieci narodzonych.
***
Chrześcijaństwo jest najbardziej śmiechu wartą, najbardziej absurdalną i krwawą religią, jaka kiedykolwiek zainfekowała świat.
Wolter
***
ARE YOU READY TO...
DROWN
IN THIS CESSPOOL? 

 PODAJ DALEJ! 
                                         

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz