sobota, 5 listopada 2022

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 4758

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ 
RELIGIA TO NIE LUDZIE,
TO IDEOLOGIA
 
 JAK POKÓJ, TO QRWA POKÓJ! 
no i
 PIĄTE: NIE ZABIJAJ! 

 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 14, w. 33
Bóg bowiem
nie jest
Bogiem zamieszania,
lecz
 pokoju.  
 
Jasne,
oto On
PREZES NIEBA I ZIEMI
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Powt. Prawa, rozdz. 32, ww. 39-42
Patrzcie teraz, 
że Ja jestem, 
Ja jeden, 
i nie ma ze Mną 
żadnego boga. 
Ja zabijam
 i
Ja sam ożywiam, 
Ja ranię 
i
Ja sam uzdrawiam, 
że nikt z mojej ręki
nie uwalnia. 
Podnoszę rękę ku niebu 
i mówię: 
Tak, Ja żyję na wieki. 
Gdy miecz błyszczący wyostrzę 
i wyrok wykona ma ręka, 
na swoich wrogach się pomszczę, 
odpłacę tym, 
którzy Mnie nienawidzą. 
Upoję krwią moje strzały, 
mój miecz napasie się
mięsem, krwią poległych 
i uprowadzonych, 
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Psalmów, rozdz. 19, w. 8
Prawo Pana
doskonałe -
krzepi ducha
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 5, w. 18
Zaprawdę bowiem powiadam wam:
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota,
ani jedna kreska
nie zmieni się
w Prawie, 
aż się wszystko spełni.
***
 Jasne, jasne, wiemy

kto tu Qrwa rządzi!
Ale na szczęście mamy też 
piękny dar wolnej woli
i
zawsze możemy
z niego skorzystać,
by
pokazać Temu, 
kto tu Qrwa rządzi,
że Go... 

szanujemy na maksa
za Jego
cudowne możliwości
i
dokonania,
tudzież
przyjazne i pokojowe
nastawienie.
Potwierdza to
nieomylny w stanie spoczynku,
 
Przemoc jest przeciwna naturze Boga.
Benedykt XVI
(wypowiedź z okresu 100% nieomylności,
tzn. czynnego papieżowania)

który najwyraźniej 
korzysta z głębszego
niż cytowana tu Święta Książka
źródła natchnienia...
Tak właśnie funkcjonuje czysty rozum
 
głęboko wierzących, praktykujących
i
rządzących.
Nie pogadasz.

PieS im mordę lizał!

ARE YOU READY TO...
GET INSPIRED?
PODAJ DALEJ!
                                                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz