niedziela, 2 stycznia 2022

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 4452

Ogólnie rzecz biorąc, miło jest zdać sobie sprawę z tego, że myślący, normalni ludzie nie są jednak osamotnieni w świecie opanowanym przez śmierdzący zabobon i jego dilerów. 

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
RELIGIA TO NIE LUDZIE,
TO IDEOLOGIA
 
 JEST IM CIĘŻKO 
Musi być im ciężko... Tym, którzy uznali autorytet za prawdę, raczej niż prawdę za autorytet.
Gerald Massey
***
Gdy byłem chłopcem doznałem przypływu religijności, który trwał sześć tygodni.... Ale nigdy od tamtej pory nie wierzyłem w tę chrześcijańską bajkę. 
George Meredith
***
Nie twierdzę, iż jestem zdolny udowodnić, że Bóg nie istnieje. Jednocześnie nie mogę udowodnić, że Szatan jest fikcją. Być może chrześcijański bóg istnieje; tak samo, jak bogowie Olimpu albo starożytnego Egiptu czy Babilonu. Jednak którakolwiek z tych hipotez nie jest bardziej prawdopodobna niż jakakolwiek inna: leżą one poza obszarem wiedzy choćby prawdopodobnej, a zatem nie ma sensu rozważać żadnej z nich.  
Bertrand Russell
***
Pośród wszelkich plag, które są przekleństwem ludzi
Kościelna tyrania największe przerażenie budzi.
Daniel Defoe
***
Cywilizacja przypuszczalnie wchodzi w okres jednej z tych długich zim, które ją opanowują od czasu do czasu. Romantyczne chrześcijaństwo - malowniczy, namiętny, pełen smutku epizod - prawdopodobnie zbliża się ku końcowi. Taka katastrofa nie byłaby powodem do rozpaczy.
George Santayana
***
Najbardziej zgubną spośród wszystkich niedorzeczności jest ta, że słaba, ślepa, głupia wiara jest lepsza od nieustannego praktykowania każdej z ludzkich cnót.
Walter Savage Landor

ARE YOU READY TO...
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Nowy Testament
1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 5, w. 7
Albowiem według wiary, 
a nie dzięki widzeniu postępujemy.


BELIEVE
OR...
SEE?
 PODAJ DALEJ! 
                                                

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz