wtorek, 11 maja 2021

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 4216

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 RELIGIA TO NIE LUDZIE,
TO IDEOLOGIA

 CHRONIĆ OD POCZĘCIA? 
Post zabójczy wprost... dla wiary w ochronę za wszelką cenę wszystkich ludzi, zwłaszcza bezbronnych nienarodzonych, tj. (jak twierdzi Kkorporacja zabobonu) zgodnie z nieomylnym słowem Pana - Deka(WTF)logiem itp. Otrzeźwiające spojrzenie.
Badania opinii publicznej w Polsce pokazują, że zdecydowana większość Polaków jest za zakazem zabijania nienarodzonych dzieci, szczególnie chorych, na co pozwala obecnie obowiązujące prawo. 
gazeta katolicka ,,Gość Niedzielny"
***
Z pewnością ta ,,zdecydowana większość" to Kkatolicy wierzący, że ich religia też tego zabrania. Tak przecież twierdzą bisQ3,14 w imieniu Pana:
,,Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: »Nie zabijaj!«. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka."

No i pan arcy3,14sqp
z jednej strony głosi:

Będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię. 
Jarosław Kaczyński

Ale z drugiej grzmi:
Dość tego! Państwo jest po to, żeby chronić uczciwych obywateli. Państwo jest po to, żeby zdecydowanie, jeśli trzeba, bardzo twardymi metodami zwalczać przestępczość. Żeby przeciętny Polak mógł się czuć bezpiecznie. I dlatego w najbliższym czasie złożymy w Sejmie projekt zmiany w kodeksie karnym, który będzie zakładał: po pierwsze - przywrócenie kary śmierci za szczególnie drastyczne zabójstwa (...).
---
Wiem, że padną od razu zarzuty dotyczące stanowiska Unii Europejskiej. Otóż ja chcę państwu tu przypomnieć, że nie ma przepisu Unii Europejskiej, który zabrania stosowania kary śmierci. A to, że tamtejsze elity są przeciw... no, dlaczego mamy się tym kierować. Jesteśmy suwerennym państwem, jesteśmy społeczeństwem, które pod wieloma względami różni się od społeczeństw zachodnich i mamy prawo decydować tutaj sami.
Jarosław Kaczyński
---
Kościół przez bardzo wiele wieków akceptował karę śmierci. Nie wiem czy ktoś, kto był katolikiem, nawet zupełnie niedawno temu, i jest katolikiem dzisiaj, wtedy mógł uważać, że kara śmierci jest dopuszczalna, a dzisiaj nie(...).
---
Znajduję tutaj także poparcie w różnego rodzaju dokumentach Kościoła, które w dalszym ciągu obowiązują.
 Jarosław Kaczyński

Qrde, na bank obowiązują...

Kara śmierci jest koniecznym i efektywnym środkiem, by Kościół mógł osiągnąć swój cel, gdy buntownicy działają przeciwko niemu, a burzycieli wspólnoty Kościoła, zwłaszcza zatwardziałych heretyków i przywódców herezji nie można powstrzymać za pomocą żadnej innej kary przed ciągłym zakłócaniem porządku Kościoła i skłanianiem innych do wszelkiego rodzaju przestępstw .... Gdy oceni się, że perwersja jednego lub kilku może przynieść ruinę wielu jego [tj. Kościoła] dzieci, jest on zobowiązany skutecznie ją usunąć w taki sposób, że jeśli nie będzie innego środka zaradczego, by uratować jego członków, może on i musi tych podłych ludzi zgładzić.
Leon XIII
(nieomylny)

Poniższa fota też sporo mówi
o tym obowiązywaniu...
Ale z trzeciej strony, w świętych podręcznikach dla najmłodszych stoi jak wół, że
a zygotki wręcz miłuje 24/7

Popatrzmy zatem, co ma do powiedzenia OGROMNIE ŚWIĘTE PISMO - WIECZNE PRAWO -  NAJWYŻSZY I NIEPODWAŻALNY AUTORYTET w delikatnych kwestiach moralnych, między innymi w przykazaniu
 PIĄTYM: NIE ZABIJAJ
(ZWŁASZCZA QRDE BEZBRONNYCH 
DZIECI NIENARODZONYCH)
i
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Ozeasza, rozdz. 14, w. 1
Samaria odpokutuje 
za bunt przeciw Bogu swojemu: 
poginą od miecza, 
dzieci ich
będą zmiażdżone, 
a
niewiasty ciężarne
rozprute.
 ---
 BIBLIA WARSZAWSKA 
 Stary Testament 
Ks. Ozeasza, rozdz. 13, w. 16
Samaria odpokutuje, 
gdyż zbuntowała się 
przeciwko swojemu Bogu; 
padną od miecza, 
jej niemowlęta 
będą roztrzaskane o skałę, 
a
jej brzemienne
rozprute.  
---
 BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA 
 Stary Testament 
Ks. Ozeasza, rozdz. 14, w. 1
Poniesie tedy Samaria
zasłużoną karę za to, 
że się buntowała
przeciw swemu Bogu. 
Padną od miecza
wszyscy jej mieszkańcy, 
roztrzaskane będą jej dzieci, 
łona niewiast brzemiennych
rozprute.
--- 
 BIBLIA GDAŃSKA 
 Stary Testament 
Ks. Ozeasza, rozdz. 13, w. 16
Samaryja będzie spustoszona, 
przeto, że się sprzeciwiła
Bogu swemu; 
od miecza upadną, 
maluczcy jej
roztrąceni będą, 
a  
brzemienne jej
rozcięte będą.

Pytanie za 500+ (na każde dziecko)
Czy powyższa fota
ukazuje właściwy sposób
potraktowania maluczkich
i rozprucia brzemiennych?

Z góry serdeczne Bóg zapłać
za odpowiedzi!

No i oczywiście

P.S.
Dodajmy, że ten DekaWTFlog
i cytowane wyżej
Piąte: Nie WTF zabijaj,
przywoływane przez wszelkich
jadoustych Kkanciarzy 
pochodzi ze Starego Testamentu,
w którym życie
jest tańsze od byle gówna.
Pan świadkiem.
Aa, prawie byłbym zapomniał. Szanowni wielebni! Czy w przypadku wystąpienia (skutkiem rządów 3,14sdokracji) deficytu papieru toaletowego, będzie wolno chociaż tymi kartkami Słowa WTF Bożego, które zawierają odczłowieczające barbarzyńskie brednie podcierać się bez ryzyka bycia ukaranym za obrazę WTF uczuć WTF religijnych WTF?

ARE YOU READY TO...
RESPECT HOLY SCRIPTURE?
 PODAJ DALEJ! 
                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz