niedziela, 12 stycznia 2020

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3730

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 PiSdy 

Idą uroczyście do kościoła, patrzą na darmozjada w wymyślnym kolorowym kostiumie (niczym wprost z balu przebierańców), otwierają usta, by mógł im do nich włożyć... prawdziwe(!) mięso z Jezusa - jezusinę, mamroczą ,,amen" po wysłuchaniu jakiejś mega głębokiej jak bezdenne szambo mądrości czy świętego wersetu. Czyli najogólniej rzecz biorąc, mocno ,,wierzą i praktykują", zatem zachowują się zgodnie z nakazami Słowa Bożego - niezawodnego drogowskazu w ich podróży przez życie po tym ziemskim padole, przy czym cały czas niechybnie marzą o niebie. No i racja, bo jakżeby inaczej, przecież biblijny psalmista zapewnia, że ,,Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha" (Ps 19:9), a ewangelista z kolei ogłasza - ,,błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je" (Łk 11:28). Jest też oczywistą oczywistością, że są te niewiasty zobowiązane zachowywać wszystkie, a nie wybierane á la carte,  Słowa Boże. Te przytoczone poniżej też, jeśli chcą być błogosławione (w raju), a nie potępione na wieki wieków (w piekle!). Nie da się tego podać prościej i jaśniej:

 Nowy Testament 
1 List św. Pawła do Tymoteusza,  rozdz. 2, w. 12

 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Nauczać zaś kobiecie
nie pozwalam
ani też przewodzić nad mężem,
lecz [chcę, by]
trwała w cichości.

 BIBLIA WARSZAWSKA  
[N]ie pozwalam 
zaś kobiecie
nauczać
ani
wynosić
się nad męża;
natomiast powinna
zachowywać się spokojnie.

 BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA  
Nie pozwalam 
kobiecie
ani nauczać,
ani mieć władzy
nad mężem;
chcę, żeby raczej
trwała w cichości. 

 BIBLIA GDAŃSKA  
Bo niewieście
nie pozwalam 
uczyć,
ani władzy mieć
nad mężem,
ale aby
była w milczeniu. 

 BIBLIA BRZESKA  
Abowiem
nie dopuszczam
niewieście uczyć,
ani brać zwierzchność
nad mężem,
ale
być w milczeniu.

 BIBLIA POZNAŃSKA  
Nie pozwalam 
natomiast kobiecie
ani nauczać,
ani przewodzić mężowi;
niech żyje w cichości.

 BIBLIA NOWEGO ŚWIATA  
Nie pozwalam 
kobiecie
nauczać
ani sprawować władzy
nad mężczyzną,
lecz ma
zachowywać milczenie.

Tego też nie da się
podać prościej i jaśniej:
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 5, w. 18
Zaprawdę bowiem powiadam wam:
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota
ani jedna kreska     
nie zmieni się w Prawie, 
aż się wszystko spełni.

Ani ziemia, ani niebo
nie przeminęły, 
więc
wszystko,
co powiedziano powyżej
pozostaje - kuria mać! - w mocy.

W świetle powyższego
zapytajmy -
Co szanowne PiSdy robią w
- parlamencie,
- kancelarii prezydenta,
- rządzie,
- ministerstwie edukacji,
- szkołach,
- uczelniach,
 - sądach
itp.?

 Nauczają! 
 Panują nad mężczyzną! 
Jedno i drugie!

Czyż jednak nie wQrwiają tym Pana?
Nie obawiają się tej męki wiecznej?
 Nie powinny raczej trzymać mordy w kubeł?

Odpowiedź brzmi NIE.
Dlaczego?
Ano bo po prostu
jako świętojebliwe hipokrytki
(często rozwódki -
,,co Bóg złączył...")
nie wierzą w te urojone duperele
ze ,,świętych" książek.
 ,,Wierzą" tylko na potrzeby chwili,
taktycznie, politycznie,
na pokaz, dla kasy...
Albo gdy Pan Prezes
czy inny Lump-Trump nakaże.
Słowa swojego Pana Jezusa,
którym gębę
(pełną mięsa z Niego)
co chwila sobie wycierają,
olewają.
Z prostego powodu:
 prawa z dupy

są do dupy
i nie można na ich podstawie
poważnie funkcjonować
w nowoczesnym społeczeństwie
bez popadania
w żałosną śmieszność
i ruinę.

Mimo to,
w Republice Pislamskiej
najmłodsze pokolenie
będzie poddane obróbce
wg takich zasad.
Na zgubę całego społeczeństwa,
bo cofnie je
do intelektualnej jaskini
w rzeczywistości alternatywnej,
opartej na faktach alternatywnych,
podporządkowanych logice alternatywnej. 

 ARE YOU READY TO...
REVISIT
THE CAVE
OR...
VISIT
NEW WORLDS?
 PODAJ DALEJ! 
                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz