sobota, 29 czerwca 2019

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3533

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 WŁAŚCIWIE JEST CHORY 
Siłą rzeczy boskie objawienie nie może tolerować sprzeciwu; musi odrzucić wszelkie doskonalenie w obrębie siebie samego i spoglądać z pogardą na to, które wynika z postępowego intelektualnego rozwoju człowieka.
John William Draper
***
Wiarę można zdefiniować w skrócie jako nielogiczne przekonanie o występowaniu niemożliwego.... Człowiek przepełniony wiarą jest kimś, kto utracił (może nigdy nie posiadał) zdolność jasnego, realistycznego myślenia. Nie jest on zwyczajnym głupcem, on właściwie jest chory.
H. L. Mencken
***
Powinniśmy być agnostykami wobec tych rzeczy, na które nie ma dowodu. Nie powinniśmy utrzymywać wierzeń tylko dlatego, że zaspokajają nasze pragnienie życia pozagrobowego, nieśmiertelności, nieba, piekła itd. 
sir Julian S. Huxley
***
Nigdy nie wierzcie w coś, 
czego nie można udowodnić.
Irving Langmuir
***
Nigdy nie widziałem najdrobniejszego naukowego dowodu na religijne idee nieba i piekła, pozagrobowe życie ludzi czy osobowego Boga.
Thomas A. Edison
***
Srutu-tutu, pierdu-pierdu,
panowie uczeni mądrale,
a my i tak swoje wiemy.
Nigdy qrde nam nie wciśniecie,
że białe jest białe,
bo my... 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Nowy Testament

2 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 10, w.3
 Udaremniamy 
ukryte knowania
i wszelką wyniosłość
przeciwną poznaniu
Boga
i
 wszelki umysł 
poddajemy w posłuszeństwo 
Chrystusowi.

Ale na szczęście
my też udaremniamy
pucz wiary
przeciwko
rozumowi
i dzięki LPS
mocz jest z nami...
|||||
|||
|

(niemiecki ksiądz kat., prof. teologii, 
czołowa postać protestanckiej reformacji)

Wszystkim chrześcijanom 
powinno się
unicestwić rozum.
[na rzecz wiary]
Marcin Luter
---
Wiara musi zadeptać wszystek rozum, rozsądek i zdolność pojmowania, a cokolwiek widzi, musi usunąć i pragnąć tylko Słowa Bożego.
Marcin Luter
---
Niechaj wiara zastąpi rozum. Abraham rozum pokonał wiarą w Słowo Boże. Nie żeby rozum łatwo się poddał. Nie, on walczył zacięcie z wiarą Abrahama. Rozum zapewniał, iż absurdem jest uważać, że Sara, która ma 90 lat i jest bezpłodna, urodzi syna. Ale wiara jednak zwyciężyła i unicestwiła rozum, tę ohydną bestię, która jest wrogiem Boga. Każdy, kto wiarą niszczy rozum - największego potwora na świecie - wyświadcza Bogu prawdziwą przysługę, większą przysługę, niż ta, którą mogą wyświadczyć wszystkie możliwe religie i cały chwalebny wysiłek wybitnych wielebnych zakonników. Rozumu - tego szarlatana - nie proście o poradę. Wierzcie w Chrystusa.
Marcin Luter
 
Po starusze Sarze,
z młódką Mańką
poszło Panu jak po maśle...
***
 1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz.5, w. 7
Albowiem według wiary, 
a nie dzięki widzeniu postępujemy.
 
Nie widzę,
ale wszystko jedno,
czy widzę, czy nie widzę...
 Alleluja i do przodu! 

ARE YOU READY TO...
HELP
ANNIHILATE REASON...


 

FOR THE SAKE
OF...

BASELESS
FAITH?
 PODAJ DALEJ! 
                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz