niedziela, 9 czerwca 2019

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3513

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
  POMIESZAJMY ICH JĘZYK 
Czy zatem wygląda prawdopodobnie, że odpowiedzi na zagadkę stworzenia dostarczyliby ludzie zbyt ciemni, by zrozumieć mechanizm opadów deszczu? Czy Bóg w całej swej nieskończonej mądrości rzeczywiście obawiał się, że ludziom sześć tysięcy lat temu uda się zbudować wieżę do nieba?
Joseph Heller
***
No cóż, wygląda na to, że tak.
Całą rzecz opisał w swoim bestsellerze...
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA   
 Stary Testament 
Ks. Rodzaju, rozdz. 11, ww. 1-8
Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. 

A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».  

A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!» 

W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Nasuwa się pytanie. Czy dziś ktoś o zdrowych zmysłach może traktować takiego Pana (Panów? - On Sam mówi o Sobie w liczbie mnogiej!) z szacunkiem? Przecież to zwykły stary złośliwy i zawistny zgred, który nie może wytrzymać myśli o tym, że ktoś mógłby wznieść się na Jego poziom możliwości, a może i wyżej, więc miotają Nim bardzo przyziemne i podłe uczucia, właściwe tylko bardzo wrednym jednostkom. Jaki ojciec czułby się niekomfortowo tylko dlatego, że jego własne dzieci mogą osiągnąć tyle co on albo nawet więcej? 

A tak na marginesie - po jaką ciężką cholerę złaził z tego nieba? Czyż stamtąd On, Stwórca Wszechświata, nie mógł pooglądać sobie jakiejś głupiej wieży i tych ludków (powinien zresztą był WSZYSTKO o nich wiedzieć zawczasu)? Mógł ich też rozpędzić zdalnie. Ha ha ha, dziś byle satelita szpiegowski potrafi ,,z nieba" oglądać nawet pierścionek na pulchnym paluchu biskupa, a bezzałogowy dron może np. roz3,14Rdolić jego pałac w drobny mak.

Dodajmy, że mowa tu nie o byle kim, bo o samym Doskonałym, Miłosiernym, Wszechmogącym Ojcu Niebieskim, kochającym (,,miłującym") wszystkich ludzi przez siebie stworzonych - swoje dzieci! Zgodnie przecież z nauczaniem zawartym w tzw. Katechizmie Kościoła Katolickiego (jednym z największych zbiorów paraintelektualnych, ckliwo-podniosłych bzdur, jakie religijnie zboczony umysł ludzki kiedykolwiek na swoje ośmieszenie i hańbę stworzył). Jest to płynny transfer z nieposiadającego zawartości w posiadające zawartość zerową, czyli po prostu znane powszechnie przelewanie z pustego w próżne:
Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość między Bogiem i stworzeniem. Język wiary czerpie więc z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Boga. 

 BIBLIA TYSIĄCLECIA  
 Stary Testament 
Księga Ozeasza, rozdz. 14, w. 15
Samaria odpokutuje
za bunt
przeciw Bogu swojemu:
poginą od miecza,
dzieci ich
będą zmiażdżone,
a
niewiasty ciężarne
rozprute.

Księga Sofoniasza, rozdz. 1, w.17-18
I udręczę ludzi,
że chodzić będą
jak niewidomi,
ponieważ zawinili

przeciwko Panu;
i krew ich

jak kurz
będzie rozpryskana,
a ich szpik

jak błoto.

Oczywiście nie jest problemem, iż tysiące lat temu, gdzieś na pustyni Bliskiego Wschodu prymitywni ludzie, wierzący, że ziemia jest płaska, wymyślali bajki ,,wyjaśniające" tajemnicę życia na niej. Problemem są świątobliwi dilerzy ciemnoty, którzy te bajki - wbrew rozumowi - perwersyjnie od wieków utrwalają, przede wszystkim przez zaszczepianie ich od najmłodszych lat w umysłach bezbronnych intelektualnie dzieci, by je w efekcie zwabić w potrzask, usidlić,


tj. doprowadzić do sacrifium intellectus - aktu rezygnacji z samodzielnego myślenia - i uczynić bezwolnymi w dorosłości. 
Oto sposób, w jaki zbrodniczy saKkrobiznes rozmnaża i hoduje trzodę, na której pasożytuje. Tu i teraz!
Ten PAN
|||||
|||
|
 z pewnością rozumie 
naukowo-teologiczne powody,
dla których Pan
pogonił w jasną cholerę
to budowlane tałatajstwo.
I nadal zresztą to robi,
za pośrednictwem
swojego ziemskiego przedstawicielstwa -
Kkorporacji zabobonu -
najbardziej bezproduktywnej instytucji
na ziemi, tej ziemi.
 
P.S.
Może nie wszyscy wiedzą, 
że Kkorporacja co rok,
17/1, obchodzi ciekawe święto -
Dzień Judaizmu.
(WTF!?)
Wydaje się, że zamiast życzeń
młodsi bracia w wierze
powinni przesyłać
swoim starszym braciom 
kilka ciepłych, 
pełnych braterskiej miłości,
Nieomylnych Słów...
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
1 List św. Pawła do Tesaloniczan, rozdz. 2, w. 15
Żydzi zabili Pana Jezusa
i proroków, 
i nas także prześladowali.
A nie podobają się oni
 Bogu 
i sprzeciwiają się
wszystkim ludziom...

Czekamy na kolejne święto,
np. Dzień Islamu w Kk.

Być może Prezes ustanowi też
Dzień PO w PiS?
Cóż, niezbadane są wyroki 
Najwyższego Najniższego.
ARE YOU READY TO...
Żaden dokument w historii nie zmienił świata na lepsze bardziej niż dziesięcioro przykazań.
Dennis Prager
---
Stanowisko nauki w kwestii ewolucji wcale nie jest tak definitywnie ustalone, jak się uważa.
 Dennis Prager
---
Oto moja teoria: każdy człowiek wyraźnie potrzebuje wiary w coś irracjonalnego. Uważam, że jest to element ludzkiego umysłu, który każdy musi posiadać.
Dennis Prager
---
Nigdy nie spotkałem na prawicy nikogo, kto by twierdził, że nauka jest w błędzie.
Dennnis Prager
WTF
Koncepcja globalnego ocieplenia została stworzona przez Chińczyków dla Chińczyków po to, by spowodować, że przemysł amerykański stanie się niekonkurencyjny.
Donald Trump
***
Muszę stwierdzić, że popełniono wiele błędów w ciągu tych 5500 lat historii naszej planety.
Anthony Scaramucci
***
Sprzeciwiamy się nauczaniu stosowania krytycznego myślenia wyższego rzędu, które podważałoby ugruntowane przekonania studentów.
Dan Patrick

Naprawdę ,,dobre zmiany"
jeszcze wciąż przed nami!

LET THEM
FUCK UP
 OUR REALITY
WITH THEIR
ALTERNATIVE FACTS?

Jeśli ktoś chce się spotykać w jakiejś specjalnej sytuacji i nakłaniać innych, by go kochali - w porządku; ale uzależnianie tej całej socjologii od idei Faceta w Obłokach, który ma Wielką Księgę, i który wie o dobrych i złych uczynkach, i że w ogóle go to cośkolwiek OBCHODZI; kompletne uzależnianie się od tego jest, moi drodzy, skutkiem działania szympansiej części mózgu. 
 Frank Zappa
 PODAJ DALEJ! 
                                                  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz