piątek, 23 listopada 2018

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3315

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 AŻ SIĘ I GNÓJ RZUCIŁ 
Czy jest coś złego we wzbudzaniu głębokiej niechęci do religii, jeśli działania czy nauki tej religii są oburzające, irracjonalne albo naruszają prawa człowieka i tym samym na niechęć zasługują?
Rowan Atkinson
***
Powyższe
niezwykle poważne i istotne 
pytanie zadane przez
jednego z nielicznych
w naszej galaktyce ludzi
najlepiej rozumiejących te sprawy jest oczywiście retoryczne. Tytułem ilustracji jego tezy podam mały przykład (w trzech wersjach biblijnych), zaczerpnięty wprost z nieomylnego Słowa Bożego. Będzie jak znalazł na lekcje religii dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w obecnym alternatywnie prawym i sprawiedliwym (wszech)świecie, w którym zdegenerowana polityka na każdym kroku robi laskę zabobonowi i jeszcze mu za ten przywilej sowicie płaci.
|||||
|||
|
 
ŚMIERDZĄCA SPRAWA
czyli
  UBOCZNE SKUTKI NIESIENI
 SŁOWA OD BOGA 
 NIEPRZYJACIOŁOM NASZYM  
|||||
|||
|
  Stary Testament 
Ks. Sędziów, rozdz. 3, ww. 20-23

 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Mam dla ciebie, królu, słowo od Boga! - rzekł do niego Ehud, na co ten podniósł się ze swego tronu. Wtenczas Ehud sięgnął lewą ręką po sztylet, który schował na prawym biodrze, i utopił go w jego brzuchu. Rękojeść wraz z ostrzem weszła do wnętrzności i utkwiła w tłuszczu, gdyż [Ehud] nie wydobył sztyletu z brzucha i wyszedł... Następnie Ehud wyszedł przez ganek, zamknął za sobą drzwi komnaty i zasunął rygle.
---
 BIBLIA WARSZAWSKA 
I rzekł Ehud: Mam dla ciebie słowo od Boga. Na to ten podniósł się ze swego tronu. Wtedy Ehud wciągnął swoją lewą rękę, chwycił za miecz u prawego swego boku i pchnął go nim w brzuch, tak iż za ostrzem weszła także rękojeść, a tłuszcz zamknął się za ostrzem, gdyż nie wyciągnął miecza z jego brzucha; i nawet kał wyszedł z niego. Ehud zaś wyszedł do przedsionka i zamknął za sobą drzwi górnej komnaty, i zaryglował je.
---
 BIBLIA GDAŃSKA 
[I] rzekł Aod: Mam rozkazanie Boże do ciebie. I powstał z stolicy swojej. Tedy Aod wyciągnąwszy lewą rękę swą, dobył miecza od prawego biodra swego, i wraził go w brzuch jego, Tak iż wpadła i rękojeść za żelazem, i zawarło się w sadle żelazo; bo był nie wyjął miecza z brzucha jego, aż się i gnój rzucił. Wyszedł potem Aod przez przysionek, a zamknął drzwi gmachu za sobą, i zawarł zamkiem.
|||||
|||
|
***
Tu rodzi się inne pytanie. Dlaczego Biblia Tysiąclecia sugeruje wielokropkiem, iż tylko Ehud wyszedł, podczas gdy wiadomo, że nawet kał wyszedł (czy ,,aż się i gnój rzucił")? To znaczy, że obaj wyszli - Ehud z komnaty, a kał/gnój z króla Eglona... Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, młodzi przyjaciele, intencje tych, którzy tego natchnionego wielokropka użyli śmierdzą bardziej niż ten objawiony biblijny kał/gnój. Na tym właśnie polegają ,,dobre zmiany", które nierzadko prowadzą do ,,wielkiego wybuchu w sferze kultury, ekonomii, we wszystkich ważnych sferach społecznych", by posłużyć się stwierdzeniem wydalonym swego czasu przez Jego Eminencję ArcyPiSkupa Jarosława.
No to teraz możecie spokojnie chwalić Pana.
Przekażcie też Jemu, 
Jego funkcjonariuszom
i ich przydupasom
poniższy znak pokoju.
 
Pomódlmy się zatem,
by wszyscy oni
jak najrychlej
i raz na zawsze
od3,14Rdolili się od nas.
Wtedy przyszłość
zacznie wyglądać
nieco bardziej strawnie.

 ARE YOU READY TO...

PiSs OFF, DZIADY?

 PODAJ DALEJ! 

                                                    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz