niedziela, 11 listopada 2018

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3303

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 MGR ŚW. SPINU 
Proszę sprawdzić o co chodzi, a potem się uszczypnąć i zdać sobie sprawę, że wszyscy płacimy za tę ,,edukacyjną” hucpę.
 
 WIEDZA (TAJEMNA) TO POTĘGI K(K)LUCZ 
Dlatego się ją studiuje na
WYDZIALE TEOLOGICZNYM 

WŁADZE WYDZIAŁU (w r. 2016)
Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego
ks. bp dr hab. [mniejsza o nazwisko], prof. UO;

Dziekan Wydziału Teologicznego
ks. prof. dr hab. [...]

Prodziekan ds. studentów, kształcenia i wsp. z zagranicą
ks. dr hab [...], prof. UO

Prodziekan ds. nauki i badań 
ks. dr hab [...]
państwowego(!)
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
nadającego państwowy(!) tytuł naukowy magistra teologii 
równoznaczny z tytułami np. mgr. fizyki, mgr. chemii, mgr. matematyki, mgr. historii itd.    
NAZWA PRZEDMIOTU (w r. 2012):  
 NAUKA O CZYŚĆCU* WE WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII 
1. Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:
Bez wymagań wstępnych.
(Dodatkowym wymaganiem powinno jednak być naprucie się winem i/lub napalenie się jakimiś ziołami dla uzyskania odp. głębi dociekań.)
2. Cel i metoda:
Prezentacja różnych sposobów ujmowaniu i interpretacji czyśćca jako efektów zastosowania współczesnych modeli myślenia teologicznego do tradycyjnej doktryny o czyśćcu. Stosowane metody: wykład i prezentacje multimedialne.
3. Treść programowa:
Tradycyjne wyobrażenie karnego oczyszczenia; teologiczne implikacje zastosowania personalistycznych kategorii myślowych; reinterpretacja pojęć: kara czyśćcowa, „miejsce” i „trwanie” czyśćca, doczesna antycypacja czyśćca; nowe pojęcia czyśćca: wewnętrzna integracja, osobowe uzdrowienie, dojrzewanie ku pełni człowieczeństwa, poszukiwanie tożsamości; sens modlitwy za zmarłych; odpusty za zmarłych; katechetyczno-pastoralne znaczenie nauki o czyśćcu.
4. Literatura podstawowa:
- Kijas Z., Czyściec. Czy jest i dla kogo?;
- Skwierczyński A.,  Miłość oczyszczająca. Współczesna interpretacja 
katolickiej nauki o czyśćcu;
- Łukaszuk T.D., Czyściec, czyli miłość oczyszczająca;
5. Literatura uzupełniająca:
- Urs von Balthasarh, Eschatologia** w naszych czasach;
- Kijas Z., Odpowiedzi na 101 pytań o rzeczy ostateczne; 
- Guardini R., O rzeczach ostatecznych. Chrześcijańska nauka o śmierci, oczyszczeniu po śmierci, zmartwychwstaniu i sądzie ostatecznym.
_____________________________
* Wg katolickich guseł czyściec to miejsce, w którym dusze zmarłych odbywają pokutę przed pójściem do nieba.
** Ogół poglądów traktujących o losach pośmiertnych człowieka.

Gdyby ktoś spośród Sz. Czytelników zechciał skorzystać (za jedyne siedem stówek) z najnowszej (wciąż aktualnej!) oferty państwowego (należy to głośno powtarzać), tj. finansowanego z podatków wszystkich obywateli, Uniwersytetu Opolskiego i nauczyć się teologiczno-biblijnego spinu (tzn. przekonywania, że białe jest białe, a racjonalny rozum, fakty i logika są niepotrzebnymi dodatkami do rzeczywistości), to proszę bardzo:

Kurs wiedzy biblijnej

Uwaga! Oferta aktualna. Edycja 2016/2017. Zapraszamy!

Informacje ogólne

Kurs ma prowadzić do zdobycia pogłębionej wiedzy w zakresie trudnych do interpretacji fragmentów tekstów biblijnych, które niejednokrotnie bywają fałszywie interpretowane lub stają się okazją negowania Bożego objawienia. Treść wykładów ma pomóc zrozumieć przede wszystkim okrucieństwa opisane w Starym Testamencie, cierpienie niewinnych ludzi i apokaliptykę. Kurs ten jest ważnym suplementem wiedzy nie tylko dla katechetów, ale także dla każdego człowieka, który chce umieć obronić korzenie swojej chrześcijańskiej tożsamości. Kurs nie stawia żadnych wymagań wstępnych, ani co do naukowego przygotowania (nie potrzeba żadnego dyplomu ukończenia szkoły wyższej) ani co do znajomości teologii.
Czas trwania: Kurs trwa 6 miesięcy i jest prowadzony systemem studiów zaocznych. Zajęcia odbywają się w co drugą sobotę.
Koszt kursu: 700 zł
Początek kursu: 8 października 2016
Kierownik kursu: ks. dr Wacław Borek
Liczba godzin: 120
***
Po takim kursie absolwent będzie mógł ,,wyjaśnić" wszystko, nawet to, co na pierwszy rzut oka wydaje mu się produktem wprost z odbytu. Włosy staja dęba na myśl, że uniwersytet, który z założenia ma uczyć krytycznego podchodzenia do rzeczywistości, konstruktywnego jej kwestionowania i sceptycyzmu, co jest warunkiem postępu, daje schronienie zabobonowi i dogmatom, będącym z definicji antytezami nauki. WTF!?

Gdy się głębiej zastanowić, to widać, że w porównaniu z taką działalnością badania prowadzone przez np. Akademię pana Kleksa czy Szkołę Magii i Czarodziejstwa w Hogwart stanowią qrde poważną naukę.
 QUIS HOC CREDAT? 

ARE YOU READY TO...
DO MORE RESEARCH?
 PODAJ DALEJ! 
 
                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz