poniedziałek, 8 października 2018

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3269

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 GRUNT TO MYĆ RĘCE! 
Chodzi tu nie tyle o symboliczną, co psychologicznie wartościową czynność, jako że jest ona niezwykle istotna dla zachowania higieny intelektualnej. ,,Woda" i ,,mydło" znajdują się w notce poniżej. Jest to bardzo prosty, ale zarazem skuteczny sposób trzymania zabójczego wirusa zabobonu na dystans. 
---
Po zetknięciu się z człowiekiem religijnym zawsze czuję, że muszę umyć ręce. 
Fryderyk Nietzsche
---
Mały spacer po domu wariatów pokazuje, że wiara niczego nie dowodzi.
Fryderyk Nietzsche
---
W niebie brakuje wszystkich interesujących ludzi.
Fryderyk Nietzsche

***
Religia jest tak absurdalna, że graniczy z debilizmem.
H. L. Mencken

***
Gdy jedna osoba ma urojenia, nazywamy to obłędem. Gdy wiele osób ma urojenia, nazywamy to religią.
Richard Dawkins
---
Religia jest tak samo pomocna, jak rzucenie tonącemu obu końców liny.
Richard Dawkins

***
Problem z pisaniem o religii polega na tym, że ryzykujesz obrażanie ludzi szczerze religijnych, którzy potem ścigają cię z maczetami.
Dave Barry

***
Problem z religią, ze względu na osłanianie jej przed krytyką, polega na tym, że pozwala ona ludziom wierzyć en masse w to, w co pojedynczo mógłby uwierzyć tylko idiota albo szaleniec.
Sam Harris

***
Religia jest zbiorowym obłędem.
Michał Bakunin

***

Istnieje bardzo bliski związek między zjawiskami hipnotycznymi i religią.
Havelock Ellis

***

Religia jest najbardziej złośliwym spośród wszystkich wirusów umysłu.
sir Artur C. Clarke

***

Religia większości ludzi jest tym, w co chcieliby wierzyć, nie tym, w co wierzą. I bardzo niewielu zatrzymuje się, by zbadać jej podstawy.
Luther Burbank

***

Nienawidzę religii. 
Uważam ją za zaburzenie neurologiczne.
Bill Maher
***
ARE YOU READY TO...
WIERZĘ
WIERZĘ
WIERZĘ WIERZĘ WIERZĘ
WIERZĘ 2 + 2 = 5 WIERZĘ
WIERZĘ WIERZĘ WIERZĘ
WIERZĘ
WIERZĘ
WIERZĘ
WIERZĘ
WIERZĘ
WIERZĘ
WIERZĘ
WIERZĘ
WIERZĘ
WASH YOUR HANDS?

 PODAJ DALEJ! 
                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz