czwartek, 21 czerwca 2018

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3160

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 CZYTAJCIE Z TEGO WSZYSCY, 
 A SAMI BĘDZIECIE BREDZIĆ 
 JAK NAPRUCI WINEM 
 I PALĄCY JAKIEŚ ZIOŁA... 
|||||
|||
|
  BIBLIA TYSIĄCLECIA 

 Nowy Testament 
Ew. wg św. Jana, rozdz. 3, w.13
[Jezus:] I nikt nie wstąpił do nieba
oprócz Tego, 
który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.
---
 Stary Testament 
2 Księga Królewska, rozdz. 2, w.11
Podczas gdy oni szli i rozmawiali, 
oto [zjawił się] wóz ognisty 
wraz z rumakami ognistymi 
i rozdzielił obydwóch: 
a Eliasz wśród wichru
wstąpił do niebios.
Teologiczne, co nie?
Kolejny z niezliczonych przykładów biblablablijnych ,,niewzruszonych prawd". Otóż jeden werset coś autorytatywnie stwierdza, a inny wprost temu zaprzecza. Z jednej strony nasz natchniony i - a jakże! - święty Janko ewangelista na kartach Nowiutkiego Testamentu rejestruje słowa Jezusa mówiącego, że nikt przed Nim nigdy do nieba nie wstąpił. Tymczasem z drugiej, w starszej nieco niezwykle świętej księdze - Starym Testamencie - stoi jak wół, że gostek zwany Eliaszem wykonał ten trick dużo, dużo wcześniej. Ups!!! Ale nic to, trzoda kościelna i tak Biblablablii samodzielnie nie czyta. Naiwnej trzodzie zawsze tendencyjnie dobrane fragmenty Biblablablii czyta sutannowy obłudnik - agent Kkorporacji zabobonu - np. w czasie zbiorowego seansu saKkro-hipnozy zwanego ,,mszą świętą". Przedstawienie musi trwać!
---
Naiwna trzoda
***
Mimo wszystko mamy ten dziwaczny spektakl: codziennie wytresowana papuga na ambonie z powagą wygłasza swoje nabyte z drugiej ręki i przyjęte bez sprawdzenia paradoksy do wytresowanego zgromadzenia wiernych, które je przyjmuje bez sprawdzenia, a przy tym ani mówiący, ani słuchający nie śmieją się z siebie.  
Mark Twain
(Listy z ziemi)

ARE YOU READY TO...
LAUGH
OR...
?
 PODAJ DALEJ! 
                                                

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz