niedziela, 18 lutego 2018

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3037

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 PRAWDZIWI A FAŁSZYWI 
(historia najnowsza sprzed DZ)
Módlmy się w intencji naszej ojczyzny. W ewangelii słyszeliśmy, w katedrze św. Jana, słowa Jezusa: ,,wypędzajcie złe duchy". A więc wypędzajmy złe duchy. I bardzo prostym sposobem dostępnym dla nas wszystkich, którzy wierzymy, jest odmawianie prostych egzorcyzmów. Odmówmy je więc wspólnie. Najpierw do Matki Bożej, a potem do św. Michała Archanioła.

Matko Chrystusa, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, pokornie Cię prosimy, rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, aby Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zły duch jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jest mordercą od początku. Tak go określa Jezus Chrystus, a zarazem jest księciem tego świata, to znaczy chce zająć miejsce Boga w ludzkich sercach i ludzkich społecznościach, narodach, państwach. Chce być czczony jako przywódca narodów. 


I oto ma swoich wykonawców, funkcjonariuszy, także w naszej ojczyźnie. Są instytucje, w trzeciej RP, w których złe duchy czują się dobrze. Oby przestały się czuć tutaj dobrze. Oby opuściły te miejsca, w których urzędują, a zarazem opuściły tych ludzi, których traktują jako swoich funkcjonariuszy, zresztą nie tylko na szkodę naszej ojczyzny, ale również na zgubę tych, którzy zechcieli poddać się władzy złego ducha. Są wśród nich fałszywi katolicy. Oto fałszywi katolicy zajmują naczelne stanowiska w naszej ojczyźnie: prezydenta trzeciej RP, premiera trzeciej RP, marszałka Sejmu trzeciej RP, prezydenta Warszawy trzeciej..., ministerstwa... [burzliwa owacja prawdziwych katolików przerywa ten fragm. wywodu].
Stanisław Małkowski
(Fragment egzorcyzmów* odprawionych na warszawskim Krakowskim Przedmieściu w dn. 10-07-14, z udziałem m.in. takich tuzów prawdziwie-katolickiej, p e r n a m e n t n e j opozycji, jak Jarosław Kaczyński, Anna Fotyga, Antoni Macierewicz.)
|||||
|||
|

______________________________
* Mój edytor kompletnie zdurniał i z uporem maniaka podkreślał to słowo na czerwono, twierdząc, że jest ,,brak propozycji poprawek". Musi jakiś zły duch opętał płytę główną. Ani chybi trzeba będzie biedaczynę egzorcyzmować.
***
Oto jedni katolicy (,,prawdziwi") zarzucają innym katolikom fałszywość - miodzio! A może tak, umiłowani w Panu Bracia i Siostry, nadstawilibyście drugi policzek? 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Łukasza, rozdz. 6, w. 29
Jeśli cię kto uderzy
w [jeden] policzek,
nadstaw mu
i drugi.

Rzecz jasna nie mówimy tu o tych policzkach,
 
bo taka (lekko nieortodoksyjna) interpretacja Nieomylnego (jak zwykle) Słowa dotyczy wyłącznie waszych duszpasterzy.

A tak na marginesie, mianowanie przez prawdziwych katolików swoich braci w wierze pełnym bezwarunkowej miłości bliźniego tytułem ,,fałszywych katolików" może się tym pierwszym odbić wieeelką czkawką. Ja byłbym ostrożny (tak na wszelki wypadek):
|||||
|||
|
 BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 5, w. 22 
Otóż Ja wam mówię,
że kto by się rozgniewał
na brata swego,
ten już
stanie przed sądem.
A gdyby powiedział
na swego brata: ,,głupcze",
będzie odpowiadał przed Sanhedrynem.
A gdyby mu powiedział: ,,bezbożniku", 
czeka go kara 
ognia piekielnego.
***
Co ty o tym sądzisz PANie?


Welcome to Hell!
***
Na świecie jest kilkanaście wielkich religii, złożonych z setek sekt
mających swoje święcenia kapłańskie, skomplikowane wierzenia i rytuały, niebo i piekło. Każda ma tysiące czy miliony albo setki milionów ,,prawdziwych wyznawców"; każda przeklina pozostałe z mniejszą lub większą zawziętością i każda jest gigantycznym bastionem zdeprawowania.
Upton Sinclair
***

Jest to najbardziej niedorzeczne wyobrażenie, jakie homo sapiens kiedykolwiek wykoncypował, że Pan Bóg Stworzenia, Przewodnik i Władca wszystkich wszechświatów wymaga ckliwego uwielbienia od swoich stworzeń, że mogą one wpływać na niego modlitwami
Nieśmiertelny Ojcze, 
proszę Cię 
o pogromienie
sił Zła - Szatana 
i jego zwolenników.
Najlepszy Tatusiu, 
daj nam moc i pragnienie 
do przezwyciężania
naszych słabości 
i złych skłonności. 
Broń mnie od wpadania 
w matnię pułapek
sprytnie zastawionych

przez złego ducha.
Naucz mnie dobrej, 
skutecznej modlitwy, 
która ujarzmia
siły nieczyste.
(...)
 ,,Nowenna do Boga Ojca" 

i że dąsa się, gdy nie otrzyma tych wszystkich pochlebstw.
A jednak to absurdalne urojenie, na poparcie którego nie ma cienia dowodu, zarabia na wszystkie wydatki najstarszego i najmniej produktywnego przemysłu w dziejach.
Robert A. Heinlein
ARE YOU READY TO...LOVE THY NEIGHBOUR?
 PODAJ DALEJ! 
                                                

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz