niedziela, 31 grudnia 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2988

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 DEKLARACJA RACJONALNOŚCI 

DO NAUCZYCIELI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I LICEÓW

My, ludzie rozumni, przedstawiciele gatunku Homo sapiens sapiens, który jest najrozumniejszym dzieckiem natury i ewolucji na Ziemi, z przerażaniem i politowaniem patrzymy na rezygnację z najważniejszego atrybutu człowieczeństwa, jakim jest rozum, na rzecz irracjonalnych zabobonów.

Z obawą patrzymy w przyszłość, którą chcą kształtować przywódcy ideologiczni, stosując rozmaite praktyki indoktrynacji. Efektem tego oddziaływania jest ludzka rezygnacja z umysłowych władz rozumu oraz akceptacja ślepego posłuszeństwa wraz z bezrozumnym fanatyzmem. Działanie rozumu przejawia się w takich czynnościach, jak: wnioskowanie, dowodzenie, wyjaśnianie, sprawdzanie i interpretowanie. Szkoła winna rozwijać w umysłach uczniów zdolności do przeprowadzania wymienionych typów czynności we wszystkich płaszczyznach ludzkiego doświadczenia. Rezygnacja z tego zadania prowadzi do kształtowania postaw irracjonalnych i fanatycznych.

Nie godzimy się na ślepe, bezkrytyczne podporządkowanie się ideologicznym przywódcom. Zobowiązani do ratowania społeczeństwa przed bezrozumnym posłuszeństwem, będącym źródłem totalitaryzmu przynoszącego straszliwe szkody w życiu publicznym, my, ludzie rozumni, deklarujemy, co następuje:

1. Doskonale wiemy, że rezygnacja z rozumu i kierowanie się ślepym posłuszeństwem ma tragiczne następstwa społeczne. My, Polacy, wielokrotnie doświadczaliśmy tego w historii.

2. Doskonale wiemy, że niedopuszczalne jest stawianie jakiegokolwiek prawa religijnego nad prawem stanowionym oświeconych państw europejskich. Historia uczy nas, że zawsze w takich przypadkach dochodzi do wzniecania wojen religijnych i tworzenia państw totalitarnych.

3. Doskonale wiemy, że wdrożenie pełnej i rzeczywistej neutralności światopoglądowej państwa służy zarówno wierzącym, jak i niewierzącym, gdyż zapobiega przemocy na tle religijnym i antyreligijnym.
 
4. Doskonale wiemy, że tylko działanie w zgodzie z rozumem, umożliwia czynienie Ziemi coraz znośniejszym miejscem do życia dla wszystkich ludzi.

5. Doskonale wiemy – i mamy na to niepodważalne dowody formalne – że kwintesencją rozumności jest logika, a zwłaszcza logika formalna, jako nauka o warunkach i metodach poprawności rozumowań.

6. Dlatego, jako świadomi i odpowiedzialni nauczyciele we wszystkich rodzajach szkół oraz uczący prywatnie, będziemy nauczać młodzież zgodnie z zasadami racjonalności naukowej oraz logiki formalnej. W Polsce jest to dodatkowo słuszne z powodu wyjątkowego w świecie dziedzictwa polskiej szkoły logicznej – szkoły lwowsko-warszawskiej.

7. Jako odpowiedzialni nauczyciele, w rękach których leży przyszłość młodego pokolenia, będziemy racjonalnie przeciwstawiać się ideologicznej indoktrynacji dzieci i młodzieży, gdyż przynosi ona niewyobrażalne szkody dla ich rozumności. Szkody te – w postaci: fikcyjnego obrazu świata, traktowanego jak świat rzeczywisty, nerwic eklezjogennych i braku umiejętności racjonalnego pokierowania swoim życiem – często są niemożliwe do naprawienia.

8. Doskonale wiemy – i mamy na to niepodważalne świadectwa empiryczne – że żadna ideologia nie ma monopolu na moralność i dobro. Dlatego tak ważne jest upowszechnianie wiedzy prezentującej rozmaitość punktów widzenia w całym ich bogactwie, a nie tylko okrojonej na potrzeby określonego systemu ideologicznego.
 
9. Jako świadomi i odpowiedzialni nauczyciele będziemy uczyć dzieci i młodzież prawideł używania rozumu. Będziemy promować postawę krytyczną i sceptyczną! Będziemy uczyć wszelkiej wiedzy o wszechświecie i człowieku uzyskanej za pomocą metod naukowych!

10. Tak nam dopomóżcie, wszyscy nauczyciele - siostry i bracia w rozumie! Albowiem nastała pilna potrzeba rozsądnego i oświeconego przeciwstawienia się siłom ciemności i zabobonu.

Racjonaliści wszystkich krajów, łączcie się!
 

Deklaracja przygotowana przez prof. dr. hab. Wojciecha Krysztofiaka i Ryszarda Bałczyńskiego, koordynatora powstającego oddziału PSR Olsztyn, zatwierdzona przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów w składzie:

Jacek Tabisz (prezes)
Piotr Napierała (wiceprezes)
Magdalena Kowalczyk (sekretarz)
Marek Pawłowski (skarbnik)
Kamil Gaweł (członek zarządu)

Podążanie za postulatami z deklaracji zaowocuje lepszą edukacją i budowaniem społeczeństwa otwartego, racjonalnego, demokratycznego. Budowaniem społeczeństwa tolerancji i wiedzy. Dziękujemy bardzo za poparcie tej deklaracji!
 
Niżej podpisany:
Jacek Tabisz
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
00-533 Warszawa
jacek.tabisz@psr.org.pl

ARE YOU READY TO...
JOIN
THE THINKING SPECIES?

 PODAJ DALEJ! 
                                                   

2 komentarze:

 1. Racjonalnie rzecz biorąc marne szanse, by obecna edukacja, zrobiła "krok milowy" w nauczaniu młodzieży. Bardzo chciałabym być mile zaskoczona,gdy chociaż kilku nauczycieli przeciwstawi się siłom ciemności i zabobonów :)Pozdrawiam i życzę dobrego roku 2018, pod każdym względem. Zadowolenia z każdego dnia a najwięcej zdrówka:)Pewnie nadchodzą trudne czasy, przyda się:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja jestem w zasadzie pewien, że obecna natchniona edukacja zrobi nie jeden, a kilka kroków milowych... wstecz, ku świetlanym mrokom rzeczywistości alternatywnej. MENele czują się w niej jak ryba w wodzie.

   Za pozdrowienia i życzenia bardzo dziękuję i z przyjemnością je odwzajemniam :)

   Usuń