piątek, 27 października 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2923

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 SKARBY DOBROCI I MIŁOŚCI 
Najważniejszą rewoltą jest ta przeciwko wyjątkowej tyranii teologii, widma Boga. Dopóki mamy pana w niebie, dopóty pozostaniemy niewolnikami na ziemi.
Michał Bakunin
***
 NAJWYŻSZY NAKAZ 
 DLA KATOLIKA-NIEWOLNIKA 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 4, w. 10
Jest napisane:
Panu Bogu swemu
będziesz oddawał pokłon

i
Jemu samemu
służyć będziesz.

Ten święty ewangelista zapomniał tylko dodać, że w praktyce całkowicie wystarczy kłaniać się i służyć rzeczywistym agentom Kkorporacji zabobonu, tj. samozwańczym ziemskim przedstawicielom Urojonych Tyranów.


 DLACZEGO TRZEBA TAK SIĘ PONIŻAĆ?  
Ano dlatego, że chodzi o tzw. ,,Boga". Katechizm Kościoła Katolickiego - oficjalna wykładnia wiary dla ciężko dotkniętych przypadłością religii - ujmuje to następująco: 
Kto mówi o Bogu, mówi w istocie o Kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym. Wynika stąd, że powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu wierzyć i ufać. Jest On wszechmocny, łaskawy i czyniący dobro. Któż mógłby nie pokładać w Nim całej swojej nadziei? Któż mógłby nie miłować Go, rozważając skarby dobroci i miłości, których nam udzielił?
 I potwierdza to osobiście w Piśmie Świętym sam Święty Podmiot tych rozważań. Wystarczy zajrzeć do różnych świętych ksiąg Starego Testamentu pełnych skarbów Jego łaskawości, dobroci i miłości. W Nim qrde cała nadzieja (wszech)świata... WTF!?
|||||
|||
|
Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał.
Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.

Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie.

Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom: na górach wysokich, na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym.

...strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu - byś nie szukał ich bogów, mówiąc: Jak to narody służyły swym bogom, tak też i ja będą postępował.

Bo naród i królestwo, które Tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
To Ja stworzyłem światłość, 
ale i ciemności, 
to Ja zsyłam dobrobyt, 
ale 
i
 nieszczęścia, 
to Ja Pan,
 Ja robię to wszystko. 

Hitler, Stalin i Pol Pot znacznie mniej subtelnie wyrażali potrzebę wysyłania zdeformowanych politycznie czy etnicznie osób na terapeutyczne inhalacje gazowe w obozach koncentracyjnych, na wczasy rehabilitacyjne w gułagach i na romantyczne spacery po kambodżańskich polach śmierci... Cóż, Najwyższy Urojony Tyran-Psychopata w niebie jest niedoścignionym ideałem wszystkich kieszonkowych tyranów-psychopatów na ziemi, tej ziemi!

ARE YOU READY TO...
KEEP WORSHIPPING...THE HOLY BULLIES?

 PODAJ DALEJ! 
                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz