środa, 11 października 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2907

Pierwsi prezydenci Stanów Zjednoczonych nie wyrażali się zbyt pochlebnie o tej perfidnej sutannowej grupie u/nacisku. Musieli sporo ,,dobrego" na jej temat wiedzieć, skoro w tak nieprzejednany sposób dążyli do bezwzględnego rozdziału kościoła od państwa. Dlaczego dziś opinie m.in. twórców amerykańskiej konstytucji (tzw. ojców założycieli) nie są zbyt często cytowane na forach politycznych czy w przemówieniach grubych ryb? Odpowiedź jest prosta - ze względu na intelektualne i moralne spsienie wszelkich ,,liderów". Weźmy takiego prezydenta nadwiślańskiego sKkansenu. Lata on na Łysą (czy jak jej tam) Górę jakby był co najmniej dyrektorem tamtejszego klasztoru. A premier i jej rząd? No ci to nawet nie myślą o klękaniu przed księdzem... Oni od razu padają przed nim na twarz!
 
SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 KLER - WYGODNY POMOCNIK 
 W SABOTAŻU WOLNOŚCI 
Jakiż to w istocie wpływ na społeczeństwo obywatelskie miały chrześcijańskie instytucje religijne? W wielu przypadkach wspierały trony politycznej tyranii. W żadnym przypadku nie stanęły na straży swobód obywatelskich. Władcy, którzy chcieli podkopać te swobody znajdowali w klerze wygodnych pomocników. Sprawiedliwy rząd, wybrany by utrwalać wolność, nie potrzebuje kleru.
John Adams
***
Uważam, że historia nie dostarcza ani jednego przykładu narodu, który jako zdominowany przez księży, utrzymywałby wolny rząd obywatelski. Oznacza to ignorancję najgorszego sortu, z której polityczni i religijni przywódcy skwapliwie dla swoich własnych celów korzystają.
Thomas Jefferson
***
Każdy nowy przykład udanego całkowitego oddzielenia spraw kościelnych od państwowych ma znaczenie.
James Madison
***
Rozdział kościoła od państwa powinien być bezwzględny. Bezwzględny do tego stopnia, że jakakolwiek własność kościelna gdziekolwiek - na poziomie stanu czy kraju - nie powinna być wolna od jednakowego dla wszystkich opodatkowania; bo jeśli zwalnia się od niego jakąś własność organizacji kościelnej, to w takim samym stopniu nakłada się podatek na całe społeczeństwo.
James Abram Garfield
*
***
*
ARE YOU READY TO...
 
Powtarzam to jeszcze raz –
że nie ma Polski bez Kościoła.
Jarosław Kaczyński
REPEAT
PiSs off!
ONCE MORE TOO?
 PODAJ DALEJ! 
                                               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz