sobota, 9 września 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2875

 ZABIĆ TEGO SMOKA! 
SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
Każdy, kto widzi i rozumie poznawczą barbarzyńskość religijnego mózgobójstwa i nie robi nic (karygodne zaniechanie!) w kierunku demaskowania i zwalczania go, jest współsprawcą rytualnej rzezi umysłów kolejnego pokolenia, z którego w tragicznej konsekwencji wyrosną następni klęczący i nienawidzący ,,mężowie stanu", co najmniej na miarę tych zasmradzających politykę dziś. A to dopiero początek. Koniec niestety może być tragiczny. Zgroza! Po trzykroć zgroza!
***
Religia nie pozwala naszym dzieciom zdobywać racjonalnego wykształcenia; religia nie pozwala nam usunąć prawdziwych przyczyn wojen; religia nie pozwala nam nauczać etyki współpracy naukowej w miejsce starych bezwzględnych doktryn grzechu i kary. Bardzo możliwe, że ludzkość stoi na progu złotego wieku, jednak jeśli tak jest, to najpierw trzeba będzie zabić smoka, który strzeże wrót, a tym smokiem jest religia.
Bertrand Russell
***

Wielu z tych,
którzy próbowali oświecać
powieszono na latarni.
Stanisław Jerzy Lec
***
Oto przykład ,,wiedzy" przekazywanej dzieciom i młodzieży przez agentów Kkorporacji na lekcjach religii w szkołach państwowych wszystkich typów.
|||||
|||
|
Katechizm Kościoła Katolickiego
Już w pierwszych Symbolach wiary Kościół wyznawał, że Jezus został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, stwierdzając także aspekt cielesny tego wydarzenia: Jezus został poczęty ,,z Ducha Świętego, bez nasienia męskiego". Ojcowie Kościoła widzą w dziewiczym poczęciu znak, że to rzeczywiście Syn Boży przyszedł w człowieczeństwie podobnym do naszego.

Opowiadania ewangeliczne uznają dziewicze poczęcie za dzieło Boże, przekraczające wszelkie rozumienie i wszelkie ludzkie możliwości: ,,Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło" - mówi anioł do Józefa o Maryi, jego Małżonce (Mt 1, 20). Kościół widzi w tym wypełnienie Bożej obietnicy danej przez proroka Izajasza: ,,Oto Dziewica* pocznie i porodzi Syna" (Iz 7, 14; zgodnie z greckim tłumaczeniem Mt 1, 23).
__________________________  
* Jest to największy translatorski przekręt wszech czasów. Chodzi o to, że w pierwszym tłumaczeniu Starego Testamentu z języka hebrajskiego na grecki, czyli tzw. Septuagincie, występujące w proroctwie Izajasza (Iz 7, 14) hebrajskie słowo almah (tzn. młoda dziewczyna, panna) niewłaściwie przełożono na greckie słowo oznaczające dziewicę (miała ona wprawdzie urodzić chłopca - Emanuela - ,,zaledwie" królewskiego syna czy proroka, ale nie syna bożego - Jezusa!). Potem całość przez odpowiednią ,,interpretację" zgrabnie dopasowano do potrzeb Nowego Testamentu i stworzono legendę, która do dziś na całym świecie pokutuje jako jedna z centralnych głupot Kkatoreligii

Należy dodać, że ten pożałowania godny ,,przedmiot" figuruje na świadectwie, a ocena (sic!) z niego  wpływa na ogólną średnią ocen z normalnych przedmiotów. Naucza się go najczęściej przez 2 godz./tydz.* (były propozycje, by zwiększyć liczbę godz. do 4!), aż do czasu ukończenia przez ucznia szkoły, podczas gdy liczba godzin niektórych innych przedmiotów (np. historii) wynosi 1/tydz., a ich nauczanie kończy się wcześniej. Tak czy owak...
 
________________________
* W związku z tym, że kasę na religijną indoktrynację w szkołach państwowych wykłada państwo, zatem: ,,Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła  Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Tygodniowy wymiar godzin etyki  ustala dyrektor szkoły." [Wyjaśnienie MEN dotyczące nauczania religii]. Czyż nie jest to logiczne!? Czyż to Qrwa nie jest zgodne z najlepszą tradycją what-the-fuckiozofii!?
|||||
|||
|
Indoktrynowanie młodych ludzi, zatruwanie ich bezbronnych umysłów toksycznymi, idiotycznymi, bzdurnymi, nonsensownymi, debilnymi, absurdalnymi, irracjonalnymi, paradoksalnymi, niedorzecznymi, nielogicznymi itp. uwłaczającymi rozumowi religijnymi dogmatami, na które nigdy nie było, nie ma i nigdy nie będzie cienia dowodu obraża elementarne poczucie przyzwoitości każdego normalnego człowieka i bez wątpienia prędzej czy później zostanie - jedynie przez moc Umysłu Racjonalnego - uznane za jedno z najcięższych przestępstw przeciwko ludzkości. Oby prędzej.

***

Religia jest najbardziej złośliwym spośród wszystkich wirusów umysłu.
Arthur C. Clarke
***

Przekonanie, że nie ma żadnego Boga daje mi więcej przestrzeni na wiarę w rodzinę, ludzi, miłość, prawdę, piękno, seks, Jell-o i wszystkie inne rzeczy, istnienia których potrafię dowieść, a to czyni moje obecne życie lepszym niż kiedykolwiek mógłbym mieć.
Penn Jillette

ARE YOU READY TO...
YIELD
TO THIS INFECTION
OR...
(You're not alone!)

Etc.
TAKE ANTIBIOTICS
AND
BE CURED?

 PODAJ DALEJ! 
                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz