czwartek, 13 lipca 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2817

 PLEMIĘ ŻMIJOWE! 
 JEDWABNE WERSETY 
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament  

 Ew. wg św. Jana, rozdz. 10, w. 31
I znowu Żydzi
porwali kamienie,
aby Go ukamienować.
---
1 List św. Pawła do Tesaloniczan, rozdz. 2, w. 15
Żydzi zabili
Pana Jezusa
i
proroków,
i
nas także prześladowali.
A nie podobają się oni Bogu
i
sprzeciwiają się wszystkim ludziom...
Ew. wg św. Mateusza
 rozdz.12, w. 34
Plemię żmijowe! 
Jakże wy możecie mówić dobrze,
 skoro źli jesteście?
---
 rozdz. 23, w. 27
Biada wam, 
uczeni w Piśmie
i
faryzeusze,
 obłudnicy!
 Bo podobni jesteście
 do
grobów pobielanych,
 które
z zewnątrz
 wyglądają pięknie,
lecz wewnątrz
pełne są
 kości trupich
wszelkiego plugastwa.

itd.
 
Problem żydowski będzie istniał tak długo, jak długo Żydzi pozostają. Jest faktem, że Żydzi walczą przeciwko Kościołowi katolickiemu, uparcie trwają w wolnomyślicielstwie i są awangardą bezbożności, bolszewizmu i działalności wywrotowej. ... Jest faktem, że Żydzi oszukują, pobierają procenty i są stręczycielami. Jest faktem, że religijny i etyczny wpływ młodzieży żydowskiej na młodzież polską jest negatywny.
August Hlond
(Fragm. listu pasterskiego.)
***
[...] Już przed I wojną światową Wincenty Rapacki pisał: ,,Kiedy jeszcze pornografia była w kolebce, przysmaki te kosztowały drogo. Dziś za parę rubli lub taniej można mieć cały >>komplet<<". W kolejnych latach podaż stale rosła, a ceny spadały. Mimo to nie brakowało chętnych do produkcji rozbieranych widokówek. Gazety donosiły o dziesiątkach spraw tego rodzaju, choć ze strachu przed cenzurą nie przytaczały zbyt wielu szczegółów. Pewną próbkę inicjatyw biznesowych zestawił Stanisław Trzeciak. I, rzecz jasna, całą swoją uwagę skupił na Żydach.

Komisariat Rządu na m. st. Warszawę zlikwidował ostatnio trzy firmy żydowskie w Warszawie, które się trudniły sprowadzaniem z Wiednia i Paryża niewielkiej ilości pocztowych kart pornograficznych.

W r. 1930 Żyd, student, sprowadzał do mieszkania młode dziewczęta dla zdjęć pornograficznych nago, sprzedawał później te zdjęcia i kolportował (...).

Żyd na ul. Świętokrzyskiej w składzie z bielizną kolportował karty pornograficzne - karany sądownie.

Przy ul. Żabiej w sklepie spożywczo-kolonialnym i materiałów piśmiennych Żyd właściciel sprzedawał karty pornograficzne - karany sądownie.
Kamil Janicki
(w swojej książce ,,Epoka hipokryzji -
Seks i erotyka w przedwojennej Polsce")
***
Mazowiecki ma drzewo genealogiczne wyprowadzone w oparciu o metryki chrztu aż do XV wieku, pokazywał mi je biskup płocki. Ale w ogóle szermowanie takim argumentem jest moralnie nieuczciwe. Instrumentalne wygrywanie tlącego się jeszcze gdzieniegdzie antysemityzmu na potrzeby kampanii wyborczej jest godne ubolewania i napiętnowania.
Alojzy Orszulik
(Oświadczenie z czasu kampanii prezydenckiej 1990 r., przyznające kandydatowi Tadeuszowi Mazowieckiemu swoisty ,,certyfikat właściwego urodzenia", zaprzeczający jednocześnie z niejakim zadowoleniem dość powszechnym głosom przeciwników politycznych ówczesnego premiera, że miał jakoby pochodzenie żydowskie; w tych wyborach występował m.in. przeciwko Polakowi-katolikowi z grubo-przed-XV-wiecznego dziada  pradziada, klapomaryjnemu Lechowi Wałęsie.)

OK Fluorescencjo, zgoda, ,,szermowanie takim argumentem" itp. działania są moralnie be, ale czy zawsze? Czy nawet wtedy, gdy pozostają w zgodzie z nieomylnym Słowem i naukami wysoko postawionych Kkato-wielebnych z przeszłości? Czy to znaczy, że generalnie sprawdzanie (bez szermowania) wstecz, np. do XV w.  jest moralnie cacy? Ale jak daleko wstecz? No i jeszcze jedno - przed tym umownym wiekiem w drzewie genealogicznym mogą tkwić jakieś zardzewiałe haki... Co wtedy? Ciąć drzewo?

Czy nie mamy tu przypadkiem do czynienia z dyskretnym urokiem hipokryzji pełnej wszelkiego plugastwa?

Pytania, pytania... 

 ODPOWIESZ PANie NA NIE? 
|||||
|||
|
 
***
 
Uważam, że postępuję w zgodzie z wolą Najwyższego Stwórcy: poprzez obronę siebie przed Żydem walczę o dzieło Pana...
 Adolf Hitler
 (Mein Kampf)
---
Chciałbym w tym miejscu zwrócić się do kogoś znaczniejszego ode mnie - do hrabiego Lerchenfelda. Powiedział on na ostatnim posiedzeniu Landtagu, że jego uczucia ,,jako człowieka i chrześcijanina" nie pozwalają mu być antysemitą. Ja mówię: moje uczucia jako chrześcijanina kierują mnie ku Panu i Zbawicielowi jako bojownikowi. Kierują mnie ku człowiekowi, który kiedyś w samotności, otoczony przez kilku zaledwie wyznawców, rozpoznał kim Żydzi naprawdę są i wezwał ludzi do walki przeciwko nim i który, Bóg świadkiem!, był najwspanialszy nie jako osoba cierpiąca, ale jako bojownik... Jakże wspaniałą była jego walka przeciwko tej żydowskiej truciźnie.
Adolf Hitler
(Bürgerbräukeller, 12. 04. 1922)
***
ARE YOU READY...
 
Gdyby nie wieki chrześcijańskiego antysemityzmu, głęboka nienawiść żywiona przez Hitlera nie spotkałaby się z tak żarliwym odzewem. 
Robert Runcie 

TO LISTEN?
 Ducha nie gaście... 

 PODAJ DALEJ! 

                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz