sobota, 3 czerwca 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2777

 SAKRAMEN CHŁONNOŚCI 
 
Przywrócenie religii szkole będzie istotnym etapem w rugowaniu pozostałości narzuconego systemu komunistycznego (...), a obecność prefekta w gronie nauczycielskim może korzystnie oddziaływać na klimat moralny w szkole.
Wiesław Chrzanowski
***
Im więcej religii w szkole, tym mniej będzie lumpów i kryminalistów. Dziecko jest wtedy chłonne, uczy się odróżniać dobro od zła.
Stefan Niesiołowski
***
Udzielanie dziecku
sakramentu chłonności,
|||||
|||
|
by mogło łatwiej odróżnić dobro od zła
i nie zostało lumpem czy kryminalistą,
a dobrym,
niezależnym,
myślącym krytycznie,


światłym,


 otwartym na dyskusję
i
racjonalne argumenty
prawdziwym PolaKkiem,

bo w przeciwnym razie
(nie chcemy straszyć)
Pan się nim zajmie,
a jak wiadomo
On się nie 3,14Rdoli...
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Nowy Testament

Ew. wg św. Łukasza, rozdz. 13, w. 28
 Tam będzie

 płacz 
i
 zgrzytanie zębów, 
gdy ujrzycie

Abrahama, Izaaka i Jakuba,
i wszystkich proroków

w królestwie Bożym,
a siebie samych

precz wyrzuconych.
---
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 13, w. 42
I wrzucą ich
w piec rozpalony;
tam będzie
 płacz 
i
 zgrzytanie zębów. 
(co na to dentyści?)
   
Nie wierzycie? 
Spytajcie PANa...
|||||
|||
|
 
ARE YOU READY TO...
 
HELP OPEN THEIR MINDS?
 
 PODAJ DALEJ! 
                                                  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz