wtorek, 16 maja 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2759

 COŚ TU CAPI 
W Piśmie Świętym pisze, że jeżeli ktoś na brata swego powie ,,ty głupcze!", winien jest ognia piekielnego*. Poszanowanie osoby ludzkiej, również homoseksualistów, jest wpisane w kanon, nie tylko naszej cywilizacji kultury, ale również Kościoła. I nieważne kto to powie - czy pani profesor, czy pan Palikot, czy ja powiem, czy ktokolwiek.
Tadeusz Cymański
(Ś.P. Siódmy dzień tygodnia;
Radio ZET, 27-01-13)
________________________________
*Gwoli ścisłości należy dodać, że pan Tadeusz cytuje z... kapelusza (żeby nie użyć dosadniejszego określenia). Cytat Bi(blablabla)blii, o który zapewne mu chodziło brzmi: ,,A gdyby powiedział na swego brata: ,,głupcze", będzie odpowiadał przed Sanhedrynem. A gdyby mu powiedział: ,,bezbożniku", czeka go kara ognia piekielnego. [Mt 5:22]." Po prostu oskarżenie bliźniego o głupotę jeszcze nie skutkuje karą ognia piekielnego, a to stanowi diabelną różnicę!

Ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha
ha ha
ha
Poselska dieta musi być ciężkostrawna, skoro powoduje tak potężne zatwardzenie umysłowe u osoby ludzkiej posła Tadeusza Solidarnopolskiego, typowego produktu współczesnego upadłego, sterowanego przez Kkorporację systemu społeczno-politycznego. Taki ot ni pies, ni wydra (ni to szachista, ni filatelista).

Jakkolwiek patrzeć na wspomnianą przez niego winę ognia piekielnego za użycie powyżej zacytowanego (niedokładnie)  stwierdzenia, to on i jemu podobni jednak na nie zasługują. I jestem też przekonany, że gdyby faktycznie go tu użyto, to sam rogaty szef rozżarzonego przybytku wiekuistych cierpień okazałby wielką wyrozumiałość. 

W trakcie rzeczonego programu osoba ludzka Tadeusz Cymański zacytowała po polskiemu (,,w Piśmie Świętym pisze") jeden ,,podniosły" fragment Biblablablablii i jego dźwięk natychmiast zmienił siedzące w studiu inne osoby ludzkie (bez względu na ich światopogląd) w bezkrytyczną trzodę. Nikt nawet słówkiem nie pisnął, nie zawołał - ,,Sprawdzam!", słysząc ten piekielny wielopiętrowy nonsens.

O jakiejże to ,,cywilizacji kultury, ale również Kościoła" osoba ludzka Tadeusz Cymański mówiła? Ano wydaje się, że o tej opartej na naukach cytowanego Pisma (niezwykle) Świętego i nieomylnego. Jeśli faktycznie tak, to mamy tu do czynienia albo z jakąś schizofrenią poznawczą, albo gigantyczną hipokryzją. Albo z jednym i drugim (bardzo prawdopodobne).

Zatem kto ma oczy, niech sam przeczyta co jest napisane przez Najwyższego Wszechmogącego Polityka (nieprzestrzeganie tego kanonu też grozi szatańsko nieprzyjemnymi konsekwencjami). Zacznijmy od poszanowania osoby ludzkiej w ogóle. Oto kilka przykładów podanych przez samego Pana Chrystusa Doskonałego, Syna Bożego, Króla Wszechświata etc...
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECI
 Nowy Testament 

Ew. wg św. Łukasza, rozdz. 14, w. 26
Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.
---
Ew. wg św. Jana, rozdz. 8, w. 24
Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich
---
Ew. wg św. Jana, rozdz. 8, w. 44
[do Żydów:] Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. 
---
Ew. wg św. Jana, rozdz. 15, w. 6
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 
---
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 10, ww. 34-35
Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową...
---
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 8, w. 21-22
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!  Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych! 
---
Ew. wg św. Marka, rozdz. 16, w. 15-16
I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony [w piekle].
Przejdźmy teraz do poszanowania homoseksualistów...

przez Wszechmogącego Tatę Niebieskiego... 
|||||
|||
|
  BIBLIA TYSIĄCLECIA 

 Stary Testament 
Ks. Kapłańska, rozdz. 20, w.  13
Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią...
 i przez Pawła,
jednego z największych świętych Kościoła...
|||||
|||
|
   Nowy Testament 
 1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 6, ww. 9-10
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani  cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

Żeby nie było wątpliwości co do jakości owego ,,poszanowania", warto zauważyć, w jakim towarzystwie osoba ludzka św. Paweł umieściła mężczyzn współżyjących ze sobą. Są to m.in. złodzieje, chciwi, pijacy, ździercy (czyżby kler?). Oczywiście wszyscy oni mogą sobie wybić z głowy wejście do królestwa Bożego (pozostaje im piekło!). 

Czy osoba ludzka Cymański nie jest tego świadoma? Albo może z karty dań zwanej Biblią wybiera tylko te potrawy, które są jej akurat w smak? Takie zachowanie przypomina - by przytoczyć porównanie, którego użył Sam Harris -  grę w tenisa bez siatki; to intelektualne (być może i moralne) bankructwo. Przecież Słowo Boże ku pokrzepieniu serc cytowano też m.in. przed wyprawami krzyżowymi czy przed podpaleniem stosów z heretykami, bluźniercami, czarownicami itd.

A tak na marginesie, ciekawe jak osoba ludzka Cymański zareagowałaby, gdyby usłyszała Osobę Boską mówiącą do niej...
|||||
|||
|
Nowy Testament 
 Ew. wg św. Łukasza, rozdz. 12, w. 20
[Lecz Bóg rzekł do niego:] Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie...
W moim otoczeniu na szczęście znajdują się tylko normalni ludzie. Osoby ludzkie, gdy się mimo wszystko pojawią, są traktowane bardzo nieufnie. Obdarzam szacunkiem tych wszystkich, którzy szanują mnie, a tym większym, jeśli, podobnie jak ja, nie potrzebują zaglądać do żadnych ,,świętych" ksiąg ani konsultować się z szamanami, zanim się na okazanie takiego szacunku zdecydują. 

Złotoustej osobie ludzkiej Tadeuszowi Cymańskiemu na zakończenie dedykuję myśl następującą...

Nie wstyd urodzić się głupcem,
wstyd tylko głupcem umierać.
Erich Maria Remarque
ARE YOU READY TO...
RESPECT YOURSELF?
 PODAJ DALEJ! 
                                                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz