sobota, 22 kwietnia 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2735

Ogólnie rzecz biorąc, miło jest zdać sobie sprawę z tego, że myślący, normalni ludzie nie są jednak osamotnieni w świecie opanowanym przez śmierdzący zabobon i jego dilerów. 
***
Musi być im ciężko... Tym, którzy uznali autorytet za prawdę, raczej niż prawdę za autorytet.
Gerald Massey
***
Gdy byłem chłopcem doznałem przypływu religijności, który trwał sześć tygodni.... Ale nigdy od tamtej pory nie wierzyłem w tę chrześcijańską bajkę. 
George Meredith
***
Nie twierdzę, iż jestem zdolny udowodnić, że Bóg nie istnieje. Jednocześnie nie mogę udowodnić, że Szatan jest fikcją. Być może chrześcijański bóg istnieje; tak samo, jak bogowie Olimpu albo starożytnego Egiptu czy Babilonu. Jednak którakolwiek z tych hipotez nie jest bardziej prawdopodobna niż jakakolwiek inna: leżą one poza obszarem wiedzy choćby prawdopodobnej, a zatem nie ma sensu rozważać żadnej z nich.  
Bertrand Russell
***
Pośród wszelkich plag, które są przekleństwem ludzi
Kościelna tyrania największe przerażenie budzi.
Daniel Defoe
***
Cywilizacja przypuszczalnie wchodzi w okres jednej z tych długich zim, które ją opanowują od czasu do czasu. Romantyczne chrześcijaństwo - malowniczy, namiętny, pełen smutku epizod - prawdopodobnie zbliża się ku końcowi. Taka katastrofa nie byłaby powodem do rozpaczy.
George Santayana
***
Najbardziej zgubną spośród wszystkich niedorzeczności jest ta, że słaba, ślepa, głupia wiara jest lepsza od nieustannego praktykowania każdej z ludzkich cnót.
Walter Savage Landor

ARE YOU READY TO...
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Nowy Testament
1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 5, w. 7
Albowiem według wiary, 
a nie dzięki widzeniu postępujemy.


BELIEVE
OR...
SEE?
 PODAJ DALEJ! 
                                                

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz