sobota, 25 lutego 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2679

Idąc dostatecznie daleko w historię jedynie słusznej religii, natykamy się na moment, w którym gostek nazwiskiem Jezus Chrystus, mający status Boga, ustanawia pierwszego szefa Kkorporacji zabobonu - tzw. papieża (św. Piotrka) - Swoim jedynym przedstawicielem handlowym na ziemi, tej ziemi. Ten akt nadania władzy mocą woli Bożej jest niepodważalną ,,podstawą prawną" funkcjonowania św. Mafii. Potem jak wiadomo poszło już bardzo gładko. Wszelkie racjonalne argumenty wysuwane przeciwko takiemu stanowi rzeczy zawsze były i są uznawane za ataki na św. Tradycję Narodu, św. Kościół i, a jakże, na samego Pana Boga Wszechmogącego! Taka reakcja daje nam stuprocentową pewność, że władza, o której mowa pochodzi wprost z Głębokiej Ciemnej Dupy pełnej demokracji alternatywnej - klerokracji. Poniżej bardzo obrazowo i skrótowo przedstawiono faktyczny proces uzyskiwania tej  ,,władzy".

P.S.
Dzięki poparciu tej szemranej, ale niezwykle politycznie wpływowej instytucji (o autorytecie pochodzenia jak wyżej) i jej bezmózgiej zabobonnej trzody władzę często zdobywają (już drogą demokratyczną) polityczni troglodyci rozmaitego autoramentu (wystarczy się rozejrzeć). Demokracja tym samym zostaje służącą klerokracji i np. przekształca się, jak obecnie, w populistyczną Kkatodyktaturę - pisdokrację. Jednak by skutecznie przeciwstawiać się tej władzy, należy najpierw otwarcie i publicznie zakwestionować świętą ,,władzę". Można zacząć od wy3,14Rdolenia na śmietnik historii poniżającego dla państwa i Państwa konkordatu.

 TWORZENIE ZRĘBÓW 
  KKORPORACJI ZABOBONU 

Dochodzi do władzy po krwawym (zabito ponad 170 jego przeciwników) obaleniu wybranego wcześniej papieża Ursyna (później ogłoszonego ,,antypapieżem").

Ogłasza sukcesję papieży od św. Piotra (wcześniej nikt o niej nie słyszał).

Zwołuje w Rzymie synod, który ustanawia zwierzchnictwo kościoła rzymskiego nad pozostałymi, oficjalnie stwierdzając, że ,,Kościół rzymski został wywyższony ponad wszystkie kościoły przez Boga".

Zawłaszcza corocznie hucznie obchodzone w Rzymie przez kilka dni  Saturnalia - pogańskie święto narodzenia niepokonanego Słońca (Dies Natalis Solis Invicti) i przekształca je w Boże Narodzenie; wcześniej członkowie sekty chrześcijańskiej obchodzili tylko Wielkanoc (,,zmartwychwstanie").

Z jego polecenia św. Hieronim tłumaczy Biblię bezpośrednio z hebrajskiego na łacinę (lingua franca przyszłej Europy), tworząc Wulgatę, która zastępuje grecką wersję - Septuagintę - opracowaną przez aleksandryjskich Żydów. Przedsięwzięcie to ma znaczenie zarówno moralne, jak i polityczne, bo pomija wkład tych ,,perfidnych Żydów", których Hieronim nazywa ,,brudnymi jednokopytnymi zwierzętami".  Łacińska wersja ,,Słowa Bożego"  prowadzi Kkościół i z powodzeniem zatruwa życie intelektualne Europy i świata przez następnych grubo ponad 1000 dłuuugich lat!

ARE YOU READY TO...
 Jan Paweł II, 
 właśc. Karol Wojtyła (1920-2005), 
 (nieżywy nieomylny; 
 obecnie w stopniu świętego) 

Pan zlecił swemu Kościołowi zadanie strzeżenia depozytu wiary, którą wypełnia on w każdej epoce.
Jan Paweł II
(Konstytucja Apostolska, 11/10/92)

GUARD...
FAITH
OR...

REASON?
 PODAJ DALEJ! 
                                                

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz