niedziela, 11 grudnia 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2603

Każdy, kto widzi i rozumie poznawczą barbarzyńskość religijnego mózgobójstwa i nie robi nic (karygodne zaniechanie!) w kierunku demaskowania i zwalczania go, jest współsprawcą rzezi umysłów kolejnego pokolenia, z którego w tragicznej konsekwencji wyrosną następni klęczący i nienawidzący ,,mężowie stanu", co najmniej na miarę tych zasmradzających politykę dziś. A to dopiero początek. Koniec niestety może być tragiczny. Zgroza! Po trzykroć zgroza!
***
Religia nie pozwala naszym dzieciom zdobywać racjonalnego wykształcenia; religia nie pozwala nam usunąć prawdziwych przyczyn wojen; religia nie pozwala nam nauczać etyki współpracy naukowej w miejsce starych bezwzględnych doktryn grzechu i kary. Bardzo możliwe, że ludzkość stoi na progu złotego wieku, jednak jeśli tak jest, to najpierw trzeba będzie zabić smoka, który strzeże wrót, a tym smokiem jest religia.
Bertrand Russell
***

Wielu z tych,
którzy próbowali oświecać
powieszono na latarni.
Stanisław Jerzy Lec
***
Oto przykład ,,wiedzy" przekazywanej dzieciom i młodzieży przez agentów Kkorporacji na lekcjach religii w szkołach państwowych wszystkich typów.
|||||
|||
|
Katechizm Kościoła Katolickiego
Już w pierwszych Symbolach wiary Kościół wyznawał, że Jezus został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, stwierdzając także aspekt cielesny tego wydarzenia: Jezus został poczęty ,,z Ducha Świętego, bez nasienia męskiego". Ojcowie Kościoła widzą w dziewiczym poczęciu znak, że to rzeczywiście Syn Boży przyszedł w człowieczeństwie podobnym do naszego.

Opowiadania ewangeliczne uznają dziewicze poczęcie za dzieło Boże, przekraczające wszelkie rozumienie i wszelkie ludzkie możliwości: ,,Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło" - mówi anioł do Józefa o Maryi, jego Małżonce (Mt 1, 20). Kościół widzi w tym wypełnienie Bożej obietnicy danej przez proroka Izajasza: ,,Oto Dziewica* pocznie i porodzi Syna" (Iz 7, 14; zgodnie z greckim tłumaczeniem Mt 1, 23).
__________________________  
* Jest to największy translatorski przekręt wszech czasów. Chodzi o to, że w pierwszym tłumaczeniu Starego Testamentu z języka hebrajskiego na grecki, czyli tzw. Septuagincie, występujące w proroctwie Izajasza (Iz 7, 14) hebrajskie słowo almah (tzn. młoda dziewczyna, panna) niewłaściwie przełożono na greckie słowo oznaczające dziewicę (miała ona wprawdzie urodzić chłopca - Emanuela - ,,zaledwie" królewskiego syna czy proroka, ale nie syna bożego - Jezusa!). Potem całość przez odpowiednią ,,interpretację" zgrabnie dopasowano do potrzeb Nowego Testamentu i stworzono legendę, która do dziś na całym świecie pokutuje jako jedna z centralnych głupot Kkatoreligii

Należy dodać, że ten pożałowania godny ,,przedmiot" figuruje na świadectwie, a ocena (sic!) z niego  wpływa na ogólną średnią ocen z normalnych przedmiotów. Naucza się go najczęściej przez 2 godz./tydz.* (były propozycje, by zwiększyć liczbę godz. do 4!), aż do czasu ukończenia przez ucznia szkoły, podczas gdy liczba godzin niektórych innych przedmiotów (np. historii) wynosi 1/tydz., a ich nauczanie kończy się wcześniej. Tak czy owak...
 
________________________
* W związku z tym, że kasę na religijną indoktrynację w szkołach państwowych wykłada państwo, zatem: ,,Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła  Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Tygodniowy wymiar godzin etyki  ustala dyrektor szkoły." [Wyjaśnienie MEN dotyczące nauczania religii]. Czyż to nie jest logiczne?! Czyż to Qrwa nie jest zgodne z najlepszą tradycją what-the-fuckizmu?!
|||||
|||
|
Indoktrynowanie młodych ludzi, zatruwanie ich bezbronnych umysłów toksycznymi, idiotycznymi, bzdurnymi, nonsensownymi, debilnymi, absurdalnymi, irracjonalnymi, paradoksalnymi, niedorzecznymi, nielogicznymi itp. uwłaczającymi rozumowi dogmatami religii, na które nigdy nie było, nie ma i nigdy nie będzie cienia dowodu, obraża elementarne poczucie przyzwoitości każdego normalnego człowieka i bez wątpienia prędzej czy później zostanie - jedynie przez moc Umysłu Racjonalnego - uznane za jedno z najcięższych przestępstw przeciwko ludzkości. Oby prędzej.

***

Religia jest najbardziej złośliwym spośród wszystkich wirusów umysłu.
Arthur C. Clarke

ARE YOU READY TO...

YIELD
TO THIS INFECTION
OR...

Etc.
TAKE ANTIBIOTICS
AND
BE CURED?

 PODAJ DALEJ! 
                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz