poniedziałek, 5 grudnia 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2597

Bezkrytyczność i łatwowierność są uważane za wartości niepożądane w każdej dziedzinie ludzkiego życia - oprócz religii. .... Dlaczego jesteśmy chwaleni przez świątobliwych mężów za wyrzekanie się naszego ,,boskiego daru" rozumu, gdy przestępujemy ich mentalne progi? .... Uderza mnie, że ateizm moralnie, a także intelektualnie stoi powyżej religii. Ponieważ oczywiście jest nie do pomyślenia, żeby wszystkie religie mogły mieć słuszność, najbardziej rozsądnym wnioskiem jest, że wszystkie się mylą. Czy to pozbawia nas nadziei? Ani trochę. Ateizm i związane z nim przekonanie, że mamy do przeżycia tylko jedno życie jest jedyną pewną drogą do uznania istot takich jak my za braci i siostry.... Nawet kompromisowy agnostycyzm jest lepszy od wiary, bo minimalizuje totalitarne zapędy, bezmyślne oddawanie czci absolutowi i wyrzekanie się rozumu.  
Christopher Hitchens

ARE YOU READY TO...
2 2 = 5
SACRIFICE THEM
OR...
SET THEM FREE?
 PODAJ DALEJ! 
                                                

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz