czwartek, 24 listopada 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2586

Oddalanie się od Boga jest koleją rzeczy, impulsem żywotnego doświadczenia, a nie rewią słów, które są zmieniane przez inne słowa.
Max Carl Otto
***
Trzymałem się z dala od Boga. 
Był niewiarygodnym sadystą.
John Collier
***
Określenie ,,niewiarygodny sadysta" jest w stosunku do tego krwiożerczego Piosenkarza-Tyrana-Psychopaty raczej uprzejmym komplementem.
Te poniżej i wszystkie inne natchnione barbarzyńskie debilizmy powtarzano z uporem maniaka wielu pokoleniom przez całe wieki, a przeciwstawianie się im było równoznaczne ze skazaniem delikwenta na wieczne opalanie się w piekle, po uprzednim krótszym okresie opalania się na stosie.
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA  

 Stary Testament 

Księga Wyjścia, rozdz. 31, w. 15
Przez sześć dni
będzie się wykonywać pracę, 
ale dzień siódmy
będzie szabatem odpoczynku, 
poświęconym Panu, 
i dlatego
ktokolwiek by wykonywał pracę
w dniu szabatu, 
winien być ukarany
śmiercią.

Księga Ozeasza, rozdz. 14, w. 15
Samaria odpokutuje
za bunt
przeciw Bogu swojemu:
poginą od miecza,
dzieci ich będą
zmiażdżone,
a niewiasty ciężarne
rozprute.

Księga Sofoniasza, rozdz. 1, w.17-18
I udręczę ludzi,
że chodzić będą
jak niewidomi,
ponieważ zawinili

przeciwko Panu;
i krew ich

jak kurz
będzie rozpryskana,
a ich szpik

jak błoto.


W przedstawionej poniżej
lajtowej wersji
Słowa Bożego,
którą pieszczotliwie
można by nazwać
Słówkiem Bozi
próżno szukać
zmiażdżonych dzieci
i
rozprutych niewiast ciężarnych,
udręczonych ludzi,
rozpryskanej krwi
i
szpiku jak błoto.
Ten sakro-hardcore pojawi się
na wyższych etapach 
religijnej ,,edukacji".
Póki co, fajno jest  -
mały mózg, małe pranie...
|||||
|||
|
Ale żeby nie było żadnych wątpliwości,
to...
|||||
|||
|
Księga Psalmów, rozdz. 19, w. 8
Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha...
---
 Nowy Testament 

Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 5, ww. 17,18
Nie sądźcie,
że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.
Nie przyszedłem znieść,
ale wypełnić
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna kreska 
nie zmieni się w Prawie...
---
1 List św. Pawła do Piotra, rozdz. 1, ww. 24 - 25
...trawa uschła, a kwiat jej opadł, 
słowo zaś Pana trwa na wieki.

Niemniej jednak Pan bezwzględnie życzy sobie, by np. dzień święty święcić, więc z pewnością przynajmniej każdy Kkatofundamendalista ma zasrany święty obowiązek tego przestrzegać i dopilnować, żeby inni też przestrzegali. Innymi słowy, powinien ,,siódmego dnia" biegać z jakąś siekierą czy kałachem po oszonach, teskach, realach, osiedlowych sklepikach, stacjach benzynowych, kinach, hotelach, szpitalach itp. miejscach i rozwalać łeb każdemu, kto tam pracuje (bezczelnie łamiąc doskonałe, niezmienne i wieczne Prawo Pana, które krzepi ducha). Pozostałe przykłady też pokazują, jak niezwykle okrutny i bezwzględny potrafi być ten Najlepszy Ojciec dla wszystkich, którzy lecą z nim w kulki.

Dlaczego zatem rzeczonego dnia w nadwiślańskim sKkansenie trup nie ściele się gęsto? Odpowiedź: bo Pan jest urojony i mamy do czynienia z tyle gorliwą, co zakłamaną jurko-gowino-terlikowszczyzną religijnych polit-oszołomów. Są oni bowiem z jednej strony gotowi do upadłego bronić przed ,,zabiciem" kilkukomórkowych ,,dzieci/ludzi" nienarodzonych - mimo że ani jedna jota, ani jedna kreska w Prawie Pana o tym nie stanowi - a z drugiej bardzo wyraźnie olewają Jego wyraźny i jednoznaczny nakaz zabijania nieposłusznych Mu multikomórkowych osobników bardzo narodzonych.

Dla wszystkich normalnych ludzi pocieszające jest jednak to, że barbarzyństwo jurysdykcji Słowa Bożego na szczęście stało się za sprawą postępu cywilizacyjnego, nawet dla najbardziej gorliwych Kkatolibów, trudniejsze do przełknięcia niż ich własna hipokryzja - ale umysł ich jest jak błoto.
ARE YOU READY TO...
SWALLOW YOUR
HYPOCRISY?

P.S.
Czy wiecie dzieciaczki, że...
  PODAJ DALEJ! 
                                              

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz