poniedziałek, 14 listopada 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2576

Z jednej strony uczucie estetycznej satysfakcji i emocjonalnej równowagi, z drugiej obrzydzenie i strach. Które stany przeważą jako konsekwencje codziennej konfrontacji ludzi rozumu z troglodytami żyjącymi w intelektualnej rzeczywistości alternatywnej, w której ,,fakty" i ,,prawda" są ustalane na podstawie np. liczby fejsbukowych lajków itp. solidnych kryteriów, ale jednocześnie pasożytującymi na osiągnięciach tych pierwszych i terroryzującymi ich w rzeczywistości rzeczywistej, w której nierzadko ciężkostrawne fakty i prawda są ustalane na podstawie twardych, bezkompromisowych, logicznych dowodów.
***
 
Przez wieki całe trwał śmiertelny konflikt między odważnymi ludźmi myśli i geniuszu z jednej strony i masami religijnych ignorantów z drugiej; wojna pomiędzy nauką i wiarą. Nieliczni odwoływali się do rozumu, do honoru, do prawa, do wolności, do tego, co znane i do szczęścia na tym świecie. Masy natomiast odwoływały się do uprzedzeń, do strachu, do cudów, do niewolnictwa, do tego, co nieznane i do niedoli na tamtym. Nieliczni mówili - pomyśl! Masy mówiły - uwierz!
Robert G. Ingersoll
***
Religia jest oparta (...) głównie na strachu (...) strachu przed tym, co tajemnicze, strachu przed porażką, strachu przed śmiercią. Strach jest ojcem okrucieństwa, a zatem nic dziwnego, że okrucieństwo i religia szły ręka w rękę. (...) Moje spojrzenie na religię jest takim, jakie miał Lukrecjusz. Postrzegam ją jako chorobę zrodzoną ze strachu i źródło niewypowiedzianego nieszczęścia rodzaju ludzkiego. 
Bertrand Russell
***
Mówcie co chcecie o słodkim cudzie niezachwianej wiary. Ja zdolność do wyznawania jej uważam za przerażającą i absolutnie obrzydliwą.
Kurt Vonnegut
***
Należy szanować religię drugiego, ale tylko w takim samym sensie i do tego samego stopnia, w jakim szanujemy jego teorię, że ma piękną żonę i bystre dzieci.
H. L. Mencken
***
Uważam monoteizm za największe z nieszczęść, jakie dotknęły ludzkość. Nie widzę niczego dobrego w judaizmie, chrześcijaństwie czy islamie - dobrzy ludzie, tak, lecz żadna religia oparta na jednym, jakby tu powiedzieć, szalejącym i zajadłym bogu nie jest tak przydatna rasie ludzkiej, jak, powiedzmy konfucjanizm, który nie jest religią, a systemem etycznym i edukacyjnym.
Gore Vidal
***
Jako że z perspektywy sekciarza religia jest kwestią wszystkiego albo niczego, nie może być neutralności, gdy mowa o jego rodzaju ortodoksji. Zatem niemożliwym jest dla niego wyobrażenie sobie neutralnej władzy cywilnej. Jeśli nie jest ona otwarcie chrześcijańska, zgodnie z jego sekciarską definicją, to siłą rzeczy musi być ,,niewierna", ,,ateistyczna" czy ,,bezbożna". Jefferson miał takich sekciarzy na myśli, gdy skarżył się, że ,,Chcą wmówić wszystkim, iż niemożliwym jest, by osoba niezwiązana z religią opowiadała się za jej wolnością." 
Sidney E. Mead
***
 
Wszystkie religie zasadzają się na strachu większości i sprycie nielicznych.
Stendhal
***
 
Nie zgadzam się z tymi, którzy sądzą, że konflikt istnieje po prostu między dwiema religiami, tzn. chrześcijaństwem i islamem... Z mojego punktu widzenia kluczowy konflikt istnieje pomiędzy ślepą wiarą i racjonalnym, logicznym umysłem.
Taslima Nasrin
***
Religia nie jest przyjemną rzeczą. Jest potencjalnie niebezpieczną rzeczą, ponieważ zawiera uderzający do głowy zespół emocji, pragnień, tęsknot i lęków. 
Karen Armstrong
***
Zdobywanie broni nuklearnej do obrony muzułmanów jest powinnością religijną.
Osama bin Laden

ARE YOU READY TO...
HELP
ŻAR WIARY
FEED THIS FIRE
OR...
PUT IT OUT?
 PODAJ DALEJ! 
                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz