piątek, 28 października 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2559

Tyle intelektualnego dobra z najwyższej półki często marnuje się na świecie, w którym ,,wierzący" umysłowi troglodyci pociągający za sznurki, m.in. polityki, często nie dopuszczają dzieci do źródeł rzetelnej wiedzy, pozwalając na religijne pranie im mózgu. Tymczasem np. zaraza ,,nauki" zwanej kreacjonizmem daje znać o sobie, a nawiedzeni barbarzyńcy ścinają głowy ,,niewiernym", krzyżują ich, bądź spychają z dachów wieżowców; tudzież rytualnie katują niewinne zwierzęta, bo nakazują im to ich jedynie słuszne zabobony. Co się kuria mać dzieje!?

Gdyby np. cytowana tu Kay Nolte Smith żyła dziś - w trzecim już tysiącleciu! - byłaby tragicznie zaszokowana tym, co się wciąż wylęga w chorej wyobraźni dużej części gatunku homo, w wielu przypadkach na wyrost zwanego s a p i e n s. Mnie osobiście ta stworzona przez Najwyższego Pana Psychopatę mentalna dzicz do żywego obraża! 
***
Na świecie są dwie kategorie ludzi: niereligijni inteligentni i religijni nieinteligentni.
Abu Ala Al-Ma'arri
***

Z religią czy bez, dobrzy ludzie będą postępowali dobrze, a źli źle; ale do tego, żeby ludzie dobrzy  postępowali źle trzeba religii.
Steven Weinberg
***
Moralność nie zależy od religii.
John Ruskin
***
Z etycznego punktu widzenia religia jest siłą niezwykle szkodliwą. Każdy z odrobiną rozumu uciekłby od religii gdzie pieprz rośnie, ale gdy ona go dopada, to bardzo rzadko ma on jeszcze tę odrobinę rozumu.
Richard G. Rieben
***
 
Chrześcijaństwo jest najbardziej wypaczonym systemem,
jaki ludzkość kiedykolwiek ujrzała.
Thomas Jefferson
***
Jedna z zagadek szeroko rozpowszechnionej wiary w siły nadprzyrodzone to: Jak taka wiara może istnieć w okresach racjonalności i postępu w nauce? Na przykład opętanie czarownicami czy ogólna wiara w magię koegzystowała z Renesansem; z jednej strony Leonardo, Galileusz, Michał Anioł, a z drugiej inkwizycja. To samo zdarzyło się w wiekach dziewiętnastym i dwudziestym: spirytualizm, spirytyzm i wiara w zjawiska paranormalne koegzystowały z rewolucją przemysłową i komputerami, wiązkami promieni lasera i lotami w kosmos.

Jak to więc jest, że okresy racjonalności i postępu w nauce mogą być jednocześnie okresami szeroko rozpowszechnionej wiary w siły nadprzyrodzone? Według mnie w dużej mierze odpowiedzią - jednym z tych głównych pomostów pozwalających połączyć irracjonalność z rozumem -  była i jest religia.

Inaczej mówiąc, nie jest przypadkiem, że czas, gdy mogę pisać powieść z użyciem niezwykłego edytora komputerowego jest też czasem, w którym świat wydawniczy przedkłada powieści oparte na okultyzmie nad takie książki, jak Mindspell*, i gdy na uczelni, w której od czasu do czasu nauczam sztuki pisania, odkrywam, że duży procent moich studentów stanowią nawróceni chrześcijanie. 
Kay Nolte Smith

___________________________
* Powieść, w której piękna i utalentowana naukowo bohaterka zmaga się ze zbiorową histerią, okultyzmem i zakłamaniem.
***
Nie należy się prawowiernym uznanie za to, że dzisiaj nie wierzą we wszystkie niedorzeczności, w które wierzono 150 lat temu. Stopniowe osłabianie doktryny chrześcijańskiej dokonywało się, pomimo jej bardzo energicznego oporu, tylko i wyłącznie wskutek natarcia ze strony ludzi wolnej myśli.
Bertrand Russell
***
E = mc^2 mówi, że materia i energia są w istocie tym samym. Skoro E = 0, to cała masa we wszechświecie wynosi zero. Zero nie musi pochodzić z czegoś.
Victor J. Stenger

ARE YOU READY TO...
GET CIVILIZED?

 PODAJ DALEJ! 
                                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz