czwartek, 30 czerwca 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2439

Ludzie są bałwochwalcami i potrzebują czegoś, na co mogą patrzeć i to całować albo padać przed tym na twarz; zawsze tak było, zawsze tak będzie; a jeśli nie stworzą tego z drewna, muszą to sobie stworzyć ze słów.
Oliver Wendell Holmes
 
Zinstytucjonalizowana religia, jako że jest oparta na zabobonach, siłą rzeczy nie należy do sfery nauki. A wszystko, co nienaukowe - czyli niezgodne z prawdą - musi być wzmacniane siłą, strachem i kłamstwem. W związku z tym zawsze widać, że zinstytucjonalizowana religia i niewolnictwo idą ręka w rękę.
Elbert Hubbard
***
Świat naturalny jest tak fantastyczny, że nie ma potrzeby wychodzić poza niego.
Ruth Hurmence Green
***
ARE YOU READY...

TO THINK?

 PODAJ DALEJ? 

                                           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz