środa, 27 stycznia 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2284

 To z Biblii człowiek nauczył się 
 okrucieństwa, grabieży i mordowania; 
 bo wiara w okrutnego Boga 
 czyni okrutnego człowieka. 
|||||
|||
|
|||||
|||
|
 BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA  
  Stary Testament  
1 Ks. Królewska, rozdz. 16, ww. 11-13
Kiedy już został królem i zasiadł na tronie, wymordował cały ród Baszy, nie pozostawiając przy życiu żadnego mężczyzny ani nikogo z jego rodziny czy przyjaciół. W ten sposób wyniszczył Zimri cały dom Baszy .... z powodu występków, których dopuścili się Basza i jego syn, Ela,  i z tego powodu, że za ich sprawą  również cały Izrael popełniał różne występki, przyprawiając swoimi bożkami o gniew Jahwe, Boga Izraela.
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA  
  Stary Testament  
Ks. Rodzaju, rozdz. 38, ww. 7-9
Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do Onana: Idź do żony twego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak sprawisz, że twój brat będzie miał potomstwo. Onan wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co on czynił [coitus interruptus], i dlatego także zesłał na niego śmierć.
 ---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA  
  Stary Testament  
Ks. Wyjścia, rozdz. 32, ww. 26-29
Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.

Mojżesz powiedział wówczas do nich: Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa!
***
W porównaniu z Panem, taki np. pan Stalin to dobroduszny wujcio. Ten Pan to Bóg, autor Świętej Książki - Biblii, który dla poprawienia sobie samopoczucia skazał własne dziecko (dorosłą wersję narodzonego w stajence maleńkiego dzieciątka Jezus - Królika Wszechświata)
na krwawe tortury i śmierć
za ,,zbrodnie" (m.in. konsumpcję jabłka, czyli metaforyczne odkrycie, że panie z panami mogą na golasa fajnie się bawić w parach lub innych konfiguracjach)
(Żadne 3,14Rdolenie
nas nie przekona,
że białe jest białe,
a czarne jest czarne.)
popełnione przez ludzi w zamierzchłej mitycznej przeszłości. Dzisiaj - w XXI w. - sutannowa mafia wciąż uparcie nazywa tego urojonego, żądnego krwi typa miłosiernym Ojcem.

Moralność oparta na wierze w takiego boga uwłacza godności Człowieka i uwłaczałaby godności znacznie niższych organizmów. Mimo to zakłamane państwo (nominalnie świeckie!) wspiera finansowo publicznymi pieniędzmi (mea kasa, mea kasa, mea maxima kasa!), materialnie i moralnie oszukańczą Kkorporację, która wpaja m.in. intelektualnie bezbronnym i bezradnym wobec niej dzieciom swoje prymitywne gusła,
przyczyniając się tym samym do znacznego ograniczenia funkcji mózgu dużej części społeczeństwa (wystarczy posłuchać miłościwie nam panujących ,,dobrych zmienników" i ich wyborców, dla których argumenty z dupy są świętością).

Jest to barbarzyńska zbrodnia przeciwko ludzkości i kiedyś będzie ścigana z urzędu. Wtedy nastąpi przerwanie zaklętego kręgu odczłowieczającego zabobonu.

Czy PAN użyczy nam
swego błogosławieństwa
naukowo-teologicznego?
(pańsstwową kassę ssie, 
to chyba zassrany obowiązek ma)

P.S.
Spoko, spoko,
ale dzięks za przypomnienie.
Przy okazji Sz. Panu Jehowie 
dużo, dużo zdrowia 
(zwłaszcza psychicznego)!
                                                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz