poniedziałek, 21 grudnia 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2247

 COŚ Z NIETZSCHEGO 
I
 O NIETZSCHEM 
Najpoważniejszą parodią, jaką kiedykolwiek słyszałem jest: Na początku był Absurd, a Absurd był u Boga, i Bogiem był Absurd.
Fryderyk Nietzsche
---
Dobrze jest założyć rękawiczki, zanim się weźmie do ręki Stary Testament. Jest to wysoce zalecane ze względu na obecność w nim wielkiej ilości plugastwa.
Fryderyk Nietzsche
---
Po zetknięciu się z człowiekiem religijnym zawsze czuję, że muszę umyć ręce.
Fryderyk Nietzsche
---
Wszystkie religie noszą znamiona tego, że pojawiły się w okresie intelektualnej niedojrzałości rasy ludzkiej, zanim jeszcze nauczyła się ona obowiązku mówienia prawdy. Ani jedna nie zobowiązuje swego Boga do bycia prawdomównym i zrozumiałym.
Fryderyk Nietzsche 
---
Cokolwiek teolog uznaje za prawdę, musi być fałszem: oto nieomal kryterium prawdy.
Fryderyk Nietzsche  
---
Wiara chrześcijańska od początku składa ofiarę: z wszelkiej wolności, z wszelkiej dumy, z wszelkiej duchowej pewności siebie; jest jednocześnie poddaniem się, samoszyderstwem i samookaleczeniem.
Fryderyk Nietzsche
---
Nazywanie Boga miłością jest zniesławianiem miłości.
Fryderyk Nietzsche
---
[Bóg chrześcijan] jest zbrodnią przeciwko życiu.
Fryderyk Nietzsche
***
Ten wielbiciel życia i siły, apostoł bezwzględności, był [Nietzsche] osobiście człowiekiem wątłym i chorym, a w stosunku do ludzi niezwykle względnym i delikatnym. Był Niemcem, ale polskiego pochodzenia, ze zniemczonej rodziny Nickich: wiedział o swym pochodzeniu i cenił swą polską krew. ,,Przodkowie moi" - pisał - ,,byli polską szlachtą, po nich zostały mi moje instynkty, między nimi może i liberum veto". A opisując swój stosunek do muzyki powiedział: ,,Jestem na to dość Polakiem, by całą muzykę świata oddać za Szopena". Niemcy uważają go za swego wielkiego filozofa: istotnie, urodził się Niemcem i pisał po niemiecku, ale z Niemiec uciekał, pogardzał Niemcami i nikt tak gwałtownie i namiętnie nie wytykał ich wad, jak on. Twierdził, że w kulturze Niemcy są spóźnieni o dwieście lat i nigdy tego opóźnienia nie odrobią.
Władysław Tatarkiewicz
(,,Historia filozofii")
***
Życie jest diabła warte
poza Szopenem, Mozartem;
poza Słowackim i Mickiewiczem
jest w ogóle
Nietzschem niczem.
Władysław Broniewski

                                                                                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz