piątek, 27 listopada 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2223

 DEBILE DO PSYCHOPATY 
czyli
 NOWENNA DO BOGA OJCA   
 
Ojcze Przedwieczny, 
który jesteś 
Nieogarniony, 
Wieczny, 
Sprawiedliwy - Surowy, 
lecz też bezgranicznie 
Kochający (...)
(Przedwieczny i Wieczny 
w jednej osobie -
trochę mnie zgubili)

 I dzień 
Wiekuisty, 
Sprawiedliwy Boże, 
Ukochany Ojcze, 
Moje Schronienie, 
składamy Ci 
stokrotne dzięki,
że nas stworzyłeś
 i cały wszechświat. 
Wszechpotężny Władco, 
nikt nigdy nie zdoła 
Ci podziękować 
za ogromne 
Dobra - Łaski, 
które nam zsyłasz 
Mocą Swej 
bezgranicznej 
Miłości (...)

 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Rodzaju, rozdz. 7, w. 4
[S]puszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyłem.
 II dzień 
Najlepszy Tatusiu, 
dziękujemy Ci 
za wszystkie 
Dobra i Łaski, 
które otrzymujemy
z
Twojej Ręki (...)

  BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
2 Ks. Samuela, rozdz. 24, w.15 
Zesłał więc Pan na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Beer-Szeby siedemdziesiąt tysięcy ludzi.
 III dzień 
Najczulszy Ojcze Niebieski, 
składam Ci 
gorące dzięki 
za 
wszystkie cuda,
którymi nas darzysz, 
głównie zaś 
za 
zbawienie naszych dusz (...)

 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Rodzaju, rozdz. 38, ww.6-7
Juda wziął dla swego pierworodnego syna, Era, żonę imieniem Tamar. Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć.
  IV dzień 
Odwieczny Ojcze, 
Stwórco 
Nieba i Ziemi 
dziś prosimy Cię 

ratunek dla dusz
ludzi umierających (...)


 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
1 Ks. Królewska, rozdz. 14, w. 10
Dlatego [Ja] sprowadzę nieszczęście na ród Jeroboama, gdyż wytępię z domu Jeroboama nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu. Tak więc usunę ślad po rodzie Jeroboama, jak uprząta się gnój bez reszty.
  V dzień  
Odwieczny Ojcze 
pełen Miłosierdzia, 
proszę Cię 
o uwolnienie z czyśćca 
jak największej 
ilości 
więźniów czyśćcowych. 
Najlepszy Tatusiu, 
Ty Sam nam dałeś
wiele sposobów
 i środków 
do wybawienia 
dusz z czyśćca (...)
Itd. itp.
Ograniczmy się do pierwszych pięciu fragmentów na pierwszych pięć dni, bo większa ilość tego pokarmu duchowego może spowodować gwałtowną utratę pokarmu cielesnego...
I pomyśleć, że ponad 90% (czy prawie 100% - jak z tym właściwie jest?) populacji tego Kkraju skamle albo powinno skamleć w ten lub podobny sposób regularnie przez całe swoje ,,uduchowione" życie, aż do usranej, zesłanej przez Najczulszego Tatusia śmierci. Ku uciesze sutannowych wynalazców tego procederu i głównych Kkanciarzy Pana Najwyższego Nieogarnionego. 

Ale nic to, najważniejsze, że naród (zwłaszcza najmłodsze pokolenie - nasza nadzieja na przyszłość) pięknie się rozwija intelektualnie i posuwa wielkimi krokami we właściwym kierunku,
a wy PANowie
 
z naszą (podatników) pomocą 
na pewno nie omieszkacie
ten naukowo-teologiczny kierunek utrzymać.

Alleluja i do przodu - 
uprzątnijmy ten gnój bez reszty!

Ogarniacie?

P.S.
I oczywiście nieustannie -
Piąte (przez dziesiąte): Nie zabijaj.
***
Wiara chrześcijańska od początku składa ofiarę: z wszelkiej wolności, z wszelkiej dumy, z wszelkiej duchowej pewności siebie; jest jednocześnie poddaniem się, samoszyderstwem i samookaleczeniem.
Fryderyk Nietzsche
***
Jest też okaleczaniem innych, zwłaszcza najmłodszych, przez podawanie im ,,historycznych faktów" z dupy...
|||||
|||
|
obok/zamiast jedynej prawdy z życia...
|||||
|||
|
 albo wzywamy lekarza
lub idziemy do szpitala etc.
A gdy ludzie umierają,
tak jak zmarła mała dziewczynka
z obrazka powyżej,
to NIKT nie jest w stanie im pomóc.
Każdy, kto poważnie twierdzi inaczej
jest szarlatanem,
parszywym dywersantem rozumu
i powinien siedzieć w pierdlu
(kiedyś będzie).
Podobnie jak (na ogół)
siedzą w pierdlu pedofile
czy ci,
którzy poją dzieci alkoholem,
podają im narkotyki,
pokazują pornografię itp.
Dopóki młode umysły
są molestowane religijnie,

dopóty będziemy trzymani
w szachu i strachu
przez rozmaitych 
(nierzadko fanatycznych)
niewolników zabobonu,
jakimi często te dzieci
w dorosłości się stają.
Nikt już ich nie przekona, 
że białe jest białe,
a okrągłe, okrągłe.
|||||
|||
|
Oni wiedzą swoje...
|||||
|||
|
                                                                                     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz