sobota, 18 lipca 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2091

Nigdy nie obserwuje się zwierząt odprawiających absurdalnych i często okropnych błazeństw magii i religii... Psy nie oddają rytualnie moczu w nadziei, że nakłonią niebiosa do zrobienia tego samego w postaci deszczu. Osły nie porykują jakiejś liturgii do bezchmurnego nieba. Ani koty nie próbują, przez powstrzymanie się od spożywania kociego jedzenia, nakłaniać kocich duchów do życzliwości. Tylko człowiek zachowuje się w tak bezsensownie głupi sposób. Jest to cena, jaką płaci za bycie inteligentnym, ale jednak jeszcze niewystarczająco inteligentnym.
Aldous Huxley
***
Może duchowni rzeczywiście sądzą, 
że ich modlitwy czynią dobro
i może żaby wyobrażają sobie, 
że ich rechotanie przynosi wiosnę.
Robert G. Ingersoll
***
Stwórca, który jest w stanie umieścić nowotwór w  żołądku wierzącego nie będzie się zniżał do wysłuchiwania modlitw.  
Francis B. Harte
***
Religia jest złudzeniem... czerpie ona siłę z faktu, 
że odpowiada naszym intelektualnym pragnieniom.
Zygmunt Freud
***
Wiara jest nadzieją i pragnieniem, które są mylone z wiedzą. Wielu ludzi jest zrozpaczonych, a wiara przynosi zaspokojenie ich potrzeb emocjonalnych. Religia ma interes w sprzedawaniu im nadziei.  
Martin Wagner
***
Podmiot tej wiary...
|||||
|||
|
 
jest chciwością, pazernością, arogancją, chamstwem i hipokryzją, które są mylone ze skromnością, hojnością, dobrocią, uprzejmością i uczciwością.
***
Pragnę być sprawiedliwa dla wszystkich, ale kościół chrześcijański ze swoją religią  wydaje mi się być skazą na cywilizacji.
Lucy Colman

                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz