czwartek, 16 lipca 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2089

Religia upada najniżej, gdy w jakiś sposób jest wynoszona do pozycji religii państwowej ... Staje się wówczas zdeklarowaną kochanicą.
Heinrich Heine
***
Zinstytucjonalizowana religia ma w sobie coś, czego nie cierpię. Chrystusa czci się jako Księcia Pokoju, a w jego imię przelano więcej krwi niż w imię jakiejkolwiek postaci w historii. Na każdy krok  naprzód w imię religii, przypada sto wstecz... Jestem za przyzwoitością. Kropka. Jestem za wszystkim, co niesie miłość i względy dla drugiego człowieka. Jednak gdy nieszczere wychwalanie jakiegoś tajemniczego bóstwa zezwala na zdziczenie w środę, a rozgrzeszenie w niedzielę, to ja się nie piszę.        
Frank Sinatra
***
Bezkrytyczność i łatwowierność są uważane za wartości niepożądane w każdej dziedzinie ludzkiego życia - oprócz religii. .... Dlaczego jesteśmy chwaleni przez świątobliwych mężów za wyrzekanie się naszego ,,boskiego daru" rozumu, gdy przestępujemy ich mentalne progi? .... Uderza mnie, że ateizm moralnie, a także intelektualnie stoi powyżej religii. Ponieważ oczywiście jest nie do pomyślenia, żeby wszystkie religie mogły mieć słuszność, najbardziej rozsądnym wnioskiem jest, że wszystkie się mylą. Czy to pozbawia nas nadziei? Ani trochę. Ateizm i związane z nim przekonanie, że mamy do przeżycia tylko jedno życie jest jedyną pewną drogą do uznania istot takich jak my za braci i siostry.... Nawet kompromisowy agnostycyzm jest lepszy od wiary, bo minimalizuje totalitarne zapędy, bezmyślne oddawanie czci absolutowi i wyrzekanie się rozumu.  
Christopher Hitchens
***
Żeby być chrześcijaninem, 
trzeba wyłupić oko rozumu.
Marcin Luter
***
Powinniśmy mieć otwartą głowę, 
ale nie na tyle, żeby wypadł nam mózg.
Richard Dawkins
***
Oczywiście należy też pamiętać
o higienie
tego organu...
 
i zawsze odrzucać tępy sceptycyzm
w obliczu udokumentowanych
faktów historycznych
(Inaczej niż np. w przypadku 
jakichś mitycznych ,,pentakwarków", 
których nikt qrde nawet nie widział,
a wszyscy robią z tego wielkie halo.
To dopiero jest kit!)...
                                                                                  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz