poniedziałek, 15 czerwca 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2058

 ŚWIĘTE WQRWIENIE 

 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Nowy Testament
1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 5, w.1
|||||
|||
|
Słyszy się powszechnie
 o rozpuście między wami, 
i to o takiej rozpuście, 
jaka się nie zdarza
nawet wśród pogan
mianowicie, 
że ktoś żyje 

żoną swego ojca.

***
,,Z żoną swego ojca"... Qrde wciąż nie wiem, bo nie jestem zawodowym sakro-krętaczem (czyt. teologiem), ale nie zdziwiłbym się, gdyby był to po prostu zakręcony eufemizm określający matkę tego ktosia z Koryntu, którego wymienia święty autor listu. Przecież większość matek jest żonami ojców swoich dzieci, co nie? Jeśli zachodził ten przypadek, to, jak widać, pierwsi, niezwykle gorliwi wyznawcy Jezusa Supermana Chrystusa interpretowali głoszone przez Niego święte nauki tak, że w kwestiach obyczajowych i cielesnych nie mieli zbyt wielu hamulców (podobnie zresztą jak dzisiejsi Jego wyznawcy). Ciekawe tylko, skąd ci cholerni poganie czerpali wtedy przyzwoitość (moralność). Hmm... być może obserwowali swoich ,,głęboko wierzących i praktykujących" bliźnich...
|||||
|||
|
i postępowali dokładnie na odwrót?
Może. Qrde nie wiem.

                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz