środa, 3 czerwca 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2046

 J. C. SUPERSTAR 
 KRÓL WSZECHŚWIATA,
 BÓG-CZŁOWIEK, 
 DOBRY PASTERZ, 
 KSIĄŻĘ POKOJU,
NAJWYŻSZY
AUTORYTET MORALNY, 
 CHODZĄCY IDEAŁ...
- co rusz groził swoim nowym wynalazkiem - piekłem - ludziom wątpiącym w jego boskość;
- nie pozwalał im zachowywać się przyzwoicie po ludzku;
- obrzucał ich obelgami;
- przeklinał drzewa podporządkowane prawom natury, raczej niż jemu;
- znęcał się nad niewinnymi zwierzętami.
Prymitywne zachowania tego rodzaju nie dają żadnych podstaw do nazywania go dobrym i mądrym człowiekiem, nie mówiąc o innych zaszczytnych tytułach. Przytoczone poniżej cytaty (z nieomylnego, jak twierdzi Kkorporacja zabobonu, Pisma Świętego) aż nadto dobrze dowodzą neurotycznej, maniakalnej, sadystycznej i mściwej natury tego niezrównoważonego typa.
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECI
 Nowy Testament 

Ew. wg św. Łukasza, rozdz. 14, w. 26
Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.
---
Ew. wg św. Jana, rozdz. 8, w. 24
Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich
---
Ew. wg św. Jana, rozdz. 8, w. 44
[do Żydów:] Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. 
---
Ew. wg św. Jana, rozdz. 15, w. 6
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 
---
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 10, ww. 34-35
Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową...
---
Ew. wg św. Marka, rozdz. 11, ww. 12-14
Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, uczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz  liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie!»
---
Ew. wg św. Marka, rozdz. 5, w. 13
I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po  urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. 
---
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 8, w. 21-22
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!  Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych! 
---
Ew. wg św. Marka, rozdz. 16, w. 15-16
I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [w piekle].
***
Cóż, niedaleko pada jabłko od jabłoni: jego tatuś (znany psychopata-ludobójca z nieba rodem) to nie kto inny, jak sam ,,miłosierny" Bóg Ojciec (ksywka Jahwe).
|||||
|||
|
 Stary Testament 
Ks. Izajasza, rozdz. 13, ww. 9, 15-16, 18-19
Oto dzień Pański
nadchodzi okrutny,
najwyższe wzburzenie

i straszny gniew,
żeby ziemię uczynić pustkowiem
i wygładzić z niej grzeszników.
 
Każdy odszukany będzie przebity,
każdy złapany polegnie od miecza.
Dzieci ich
będą roztrzaskane w ich oczach,
ich domy będą splądrowane,
a żony - zgwałcone.

Wszyscy chłopcy
będą roztrzaskani, 
dziewczynki zmiażdżone.
Nad noworodkami się nie ulitują,
ich oko nie przepuści

także niemowlętom.

Księga Ozeasza, rozdz. 14, w. 15
Samaria odpokutuje
za bunt
przeciw Bogu swojemu:
poginą od miecza,
dzieci ich
będą zmiażdżone,


 
a niewiasty ciężarne

rozprute.

Należy dodać, że totalitarna ideologia (tzw. religia katolicka), oparta m.in. na wierze w powyższego mitycznego capo di tutti capi - jest przez nasze ukochane świeckie i neutralne światopoglądowo państwo hojnie wspierana kasą z funduszy publicznych. Oczywiście ku zadowoleniu wszelkiej maści sakro-oszustów, którzy bezkarnie wpajają swoje prymitywne, barbarzyńskie dogmatyczne brednie także intelektualnie bezbronnym dzieciom!
---
No to tymczasem wszystkiego najkrwawszego z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (sorry wegetarianie, takie mamy menu).

I żeby nie było żadnych wątpliwości,
tako rzekł Pan J. Chrystus...
Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: 
Jeżeli
nie będziecie spożywali
 Ciała Syna Człowieczego
i
 nie będziecie pili
Krwi Jego,
 nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto 
spożywa moje Ciało
i
 pije moją Krew,
ma życie wieczne,
 a Ja go wskrzeszę
 w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest
prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest
prawdziwym napojem.

Bon appétit!
 
                                                                                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz