środa, 28 stycznia 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1920

 Wolność Wyboru Wiary 

 KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
w art. 160 stanowi co następuje:
|||||
|||
|
Aby wiara miała charakter ludzki, ,,człowiek powinien dobrowolnie odpowiedzieć Bogu wiarą; nikogo więc wbrew jego woli nie wolno do przyjęcia wiary przymuszać".

Trzeba przyznać, że jest to godne podziwu pełne szacunku i liberalne podejście do sfery tak bardzo intymnej, jaką jest wiara każdego człowieka. Ale jednocześnie ma ono pewne cechy teologii analnej (tj. wywodzącej swoje twierdzenia z dupy), ponieważ  w świetle nauk naszego najlepszego Pasterza, Pana i Mistrza, któremu bezgranicznie ufamy
sprawy mają się ciutkę inaczej.
Otóż
pamiętajcie umiłowani bracia i siostry...
|||||
|||
|
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Łukasza, rozdz. 19, w. 27

 BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA 
Nieprzyjaciół zaś moich, 
tych, 
którzy nie chcieli, 
żebym nimi rządził, 
przyprowadźcie tu
i
  zabijcie 
na moich oczach.
---
 BIBLIA BRZESKA 
Ktemu jeszcze
i nieprzyjacioły moje, 
którzy nie chcieli
abych królował nad nimi, 
przywiedźcie tu,
a
  pomordujcie 
przede mną.

Jak?
Ano po prostu...
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Tych zaś przeciwników moich, 
którzy nie chcieli,
żebym panował nad nimi, 
przyprowadźcie tu
i
  pościnajcie 
w moich oczach.

Ponadto...
|||||
|||
|
Ew. wg. św. Marka, rozdz. 16, ww. 15-16
[Jezus] rzekł do nich: 
Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię
 wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy 
i
przyjmie chrzest,
będzie zbawiony;

  kto nie uwierzy, 
 będzie potępiony 
[na wieki w piekle]
Teraz chyba widać wyraźnie prawdziwą wartość tego ,,liberalnego" podejścia do wyboru wiary. Ma ono wszelkie cechy ,,propozycji nie do odrzucenia" znanej z pewnej opowieści o sycylijskiej organizacji (też opartej na rodzinie), działającej podobnie jak nasza ukochana Kkorporacja (z tą jednak istotną różnicą, że nie ściga poza grób). Całkowicie wolną rękę (rączkę) ma też w tym względzie każde ,,katolickie" niemowlę, które natychmiast  po opuszczeniu macicy jest przez liberała w sutannie suto zakrapiane wodą święconą i zakuwane w niewidzialne kajdany. Oczywiście na całą wieczność, ale z pełnią swobody porzucenia wiary w dowolnym momencie życia - ,,Aby wiara miała charakter ludzki" - co potwierdzi każdy tzw. apostata, który próbował wystąpić z mafijn... kościelnych szeregów.

                                                                                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz