sobota, 8 listopada 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1839

Siłą rzeczy boskie objawienie nie może tolerować sprzeciwu; musi odrzucić wszelkie doskonalenie w obrębie siebie samego i spoglądać z pogardą na to, które wynika z postępowego intelektualnego rozwoju człowieka.
John William Draper
***
Wiarę można zdefiniować w skrócie jako nielogiczne przekonanie o występowaniu niemożliwego.... Człowiek przepełniony wiarą jest kimś, kto utracił (może nigdy nie posiadał) zdolność jasnego, realistycznego myślenia. Nie jest on zwyczajnym głupcem, on właściwie jest chory.
H. L. Mencken
***
Powinniśmy być agnostykami wobec tych rzeczy, na które nie ma dowodu. Nie powinniśmy utrzymywać wierzeń tylko dlatego, że zaspokajają nasze pragnienie życia pozagrobowego, nieśmiertelności, nieba, piekła itd. 
sir Julian S. Huxley
***
Nigdy nie wierzcie w coś, 
czego nie można udowodnić.
Irving Langmuir
***
Nigdy nie widziałem najdrobniejszego naukowego dowodu na religijne idee nieba i piekła, pozagrobowe życie ludzi czy osobowego Boga.
Thomas A. Edison
***
Pierdu, pierdu panowie uczeni mądrale,
a my i tak swoje wiemy.
Nigdy nam nie wciśniecie, że białe jest białe...
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Nowy Testament

2 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 10, w.3
Udaremniamy
ukryte knowania
i wszelką wyniosłość
przeciwną poznaniu Boga
i wszelki umysł
poddajemy w posłuszeństwo 
Chrystusowi.
***
(niemiecki ksiądz kat., prof. teologii, 
czołowa postać protestanckiej reformacji)

Wszystkim chrześcijanom 
powinno się unicestwić rozum.
[na rzecz wiary]
Marcin Luter
---
Wiara musi zadeptać wszystek rozum, rozsądek i zdolność pojmowania, a cokolwiek widzi, musi usunąć i pragnąć tylko Słowa Bożego.
Marcin Luter
***
 1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz.5, w. 7
Albowiem według wiary, 
a nie dzięki widzeniu postępujemy.
 
 Alleluja i do przodu! 

                                                                                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz