niedziela, 23 marca 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1609

 PISMO ŚWIĘTE 
 NA KAŻDĄ OKAZJĘ 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 11, w. 14
Czyż sama natura nie poucza nas, 
że
hańbą jest 
dla mężczyzny nosić 
długie włosy...
|||||
|||
|
Oto prawdziwa wartość
 nieomylnego Słowa Bożego.

                                                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz