czwartek, 27 lutego 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1585

 
Jeśli chodzi o tę bajkę, że istnieją istoty zwane antypodami, czyli ludzie po drugiej stronie ziemi, gdzie słońce wschodzi, gdy u nas zachodzi, ludzie, którzy chodzą z głową w dół, ze stopami przeciwstawnie wobec naszych, nie ma powodu w nią wierzyć. Ci, którzy ją ogłaszają nie posiadają faktycznych informacji; snują tylko przypuszczenia, że skoro ziemia jest zawieszona w obrębie wklęsłości niebios i że jest tyle samo miejsca po jednej jej stronie, co po drugiej, to część znajdująca się poniżej nie może być pozbawiona mieszkańców. ... Jeśli nawet uwierzy się czy wywiedzie, że świat jest okrągłego albo kulistego kształtu, to nie wyniknie stąd, że część ziemi przeciwległa do nas nie jest całkowicie pokryta wodą, czy że jakiś tamtejszy domniemany suchy ląd jest zamieszkany przez ludzi.
św. Augustyn

                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz