wtorek, 21 stycznia 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1548

 BÓG SĄ JEDEN 
(BOŻA SCHIZOFRENIA)
|||||
|||
|
Z jednej strony, na samym początku,
zaraz po opisie stworzenia świata,
Pismo dopuszcza 
możliwość istnienia wielokrotności
Boga i innych bogów:
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Rodzaju, rozdz. 1, w. 26
A wreszcie rzekł Bóg: 
Uczyńmy człowieka 
na Nasz obraz, 
podobnego Nam.
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Wyjścia, rozdz. 20, ww.3,5
Nie będziesz miał 
cudzych bogów 
obok Mnie!

Z drugiej zaś strony dowiadujemy się, 
że żadna konkurencja nie wchodzi w grę:
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Powt. Prawa, rozdz. 32, w. 36
Patrzcie teraz, 
że Ja jestem, 
Ja jeden, 
i nie ma ze Mną 
żadnego boga. 
Ja zabijam 
Ja sam ożywiam, 
Ja ranię
Ja sam uzdrawiam, 
że nikt 
z mojej ręki nie uwalnia.
 (A tak przy okazji - 
nikt nie wątpi w to, 
że Ty,
Wasza Dobrotliwość, 
możesz zdrowo 
przy3,14erdolić.)
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Izajasza, rozdz. 43, w. 10
Wy jesteście moimi świadkami 
- wyrocznia Pana - 
i moimi sługami, 
których wybrałem, 
abyście mogli poznać 

uwierzyć Mi, 
oraz zrozumieć, 
że tylko Ja istnieję. 
Boga utworzonego 
przede Mną 
nie było 
ani po Mnie nie będzie.
***
 
Jednak są to bzdury, które Kościół narzuca światu jako Słowo Boże; jest to zbiór kłamstw i sprzeczności zwanych Biblią Świętą! Są to głupoty zwane religią objawioną! 
Thomas Paine
***
Cóż PAN-owie, 
 
jakkolwiek patrzeć, dupa z tyłu
(co oczywiście 
większość funKkcjonariuszy
doskonale wie - 
dosłownie i w przenośni).
Naukowo-teologiczne
3,14erdoły 
pozostaną 
3,14erdołami.
Na wieki wieków,
bez względu na to,
ile publicznej kasy państwo
wywali w błoto
przeznaczy na utrzymanie
pasoży teologów.
O qrde balans,  
w trąbie mi się kręci,
kły mnie na3,14eprzają
i sam już nie wiem, 
co mam o tym wszystkim myśleć.

                                                                                  

1 komentarz:

 1. „ A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie boży,(czy Bóg miał dzieci?) że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli”
  17 Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy. 18 Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego2, 19 błogosławił Abrama, mówiąc:
  «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi!
  20 Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy,
  który w twe ręce wydał twoich wrogów!»
  Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.
  53 Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ich przodków, niechaj będzie naszym sędzią!» Jakub zaś przysiągł na Tego, którego z bojaźnią czcił Izaak, jego ojciec.
  Bóg, jako jednostka, skonkretyzował się dopiero za czasów Mojżesza. Za jego też czasów dostał też nazwę. JAHWE.

  OdpowiedzUsuń