wtorek, 24 grudnia 2013

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1520

 To z Biblii człowiek nauczył się 
 okrucieństwa, grabieży i mordowania; 
 bo wiara w okrutnego Boga 
 czyni okrutnego człowieka. 
|||||
|||
|
 BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA  
  Stary Testament  
1 Ks. Królewska, rozdz. 16, ww. 11-13
Kiedy już został królem i zasiadł na tronie, wymordował cały ród Baszy, nie pozostawiając przy życiu żadnego mężczyzny ani nikogo z jego rodziny czy przyjaciół. W ten sposób wyniszczył Zimri cały dom Baszy .... z powodu występków, których dopuścili się Basza i jego syn, Ela,  i z tego powodu, że za ich sprawą  również cały Izrael popełniał różne występki, przyprawiając swoimi bożkami o gniew Jahwe, Boga Izraela.
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA  
  Stary Testament  
Ks. Rodzaju, rozdz. 38, ww. 7-9
Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do Onana: Idź do żony twego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak sprawisz, że twój brat będzie miał potomstwo. Onan wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co on czynił [coitus interruptus], i dlatego także zesłał na niego śmierć.
 ---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA  
  Stary Testament  
Ks. Wyjścia, rozdz. 32, ww. 26-29
Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.

Mojżesz powiedział wówczas do nich: Poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa!
***
W porównaniu z Panem, taki np. pan Stalin to dobroduszny wujcio. Ten Pan to Bóg, autor Biblii, który dla poprawienia sobie samopoczucia skazał własne dziecko (dorosłą wersję narodzonego dziś maleńkiego dzieciątka Jezus - Królika Wszechświata) na barbarzyńskie tortury i śmierć za ,,zbrodnie" (m.in. zjedzenia jabłka!) popełnione przez ludzi w zamierzchłej przeszłości. Dzisiaj - w XXI w. - sutannowa mafia wciąż uparcie nazywa tego urojonego, żądnego krwi typa miłosiernym Ojcem.

Moralność oparta na wierze w takiego boga uwłacza godności Człowieka i uwłaczałaby godności znacznie niższych organizmów. Mimo to zakłamane państwo (nominalnie świeckie!) wspiera finansowo publicznymi pieniędzmi (mea kasa, mea kasa, mea maxima kasa!), materialnie i moralnie oszukańczą Kkorporację, która wpaja m.in. bezbronnym dzieciom swoją prymitywną wiarę, przyczyniając się tym samym do znacznego ograniczenia funkcji mózgu dużej części społeczeństwa. Jest to zbrodnia przeciwko ludzkości, która kiedyś będzie ścigana z urzędu. I wtedy nastąpi przerwanie zaklętego kręgu zabobonu.

Czy w tym radosnym dniu
PAN użyczy mi
swego
błogosławieństwa
naukowo-teologicznego?
(pańsstwową kassę ssie, 
to chyba zassrany obowiązek ma)

P.S.
Spoko, spoko,
ale dzięks za przypomnienie,
a Panu Jehowie - 
 Merry Fucking Xmas 
i
dużo, dużo zdrowia 
(zwłaszcza psychicznego)!
                                                                                    

1 komentarz:

  1. I usłuchali Chamora oraz jego syna Sychema wszyscy, którzy przechodzili3 przez bramę swego miasta. Każdy zatem mężczyzna, który był tam, poddał się obrzezaniu. 25 A gdy na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało, i wymordowali wszystkich mężczyzn. 26 Zabili mieczem również Chamora i jego syna Sychema i odeszli. 27 Wtedy [pozostali] synowie Jakuba przyszli do pomordowanych i obrabowali miasto za to, że zhańbiono ich siostrę. 28 Zabrali trzody, bydło i osły - wszystko, co było w mieście i na polu. 29 Całe ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewolę, zrabowawszy wszystko, co znaleźli w domach.
    Takich wątków jest więcej..............
    wa-t@o2.pl wa-t

    OdpowiedzUsuń