piątek, 6 grudnia 2013

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1502

Prezydent Bush zaproponował, żeby szkoły publiczne uczyły inteligentnego projektu obok teorii ewolucji, bo w końcu ewolucja jest tylko teorią. Potem prezydent ponownie złożył przyrzeczenie, że dopadnie terrorystów i zepchnie ich z krawędzi ziemi.
Bill Maher

                                                                                           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz