środa, 20 listopada 2013

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ.1486

 PREZES, O. DYR. I ICH KUMPLE 
 STAWIAJĄ SIĘ 
 PREZYDENTOWI I PREMIEROWI? 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
List św. Pawła do Rzymian, rozdz. 13, ww. 1-2
Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.

 OJ, OJ, TO WSZYSCY ONI 
 MAJĄ PRZESRAAANE! 
|||||
|||
|
Pan wyraził to tak jasno, 
że każdy debil by zrozumiał, 
nie mówiąc o głęboko inteligentnych,
(jak Jego projekt)
wierzących i praktykujących,
stosujących się do nauk PiS... Pisma Św.
członkach jedynej prawdziwej, 
miłościwie nam panującej religii
(zwłaszcza obrządku smoleńskiego)...

I ty PAN-ie 
(który wypróżniasz się w banie)
też wiesz,
 
że będą się palić w piekle,
tak jak tęcza
na pl. naszego umiłowanego Zbawiciela
albo jak biskup do kleryka...

 WELCOME TO HELL! 

                                                                                         

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz