piątek, 22 listopada 2013

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1488

 ZIEMIA ŚW(IRN)IĘTA 
Istnieje bardzo bliski związek między zjawiskami hipnotycznymi i religią.
Havelock Ellis
---
Oblicze religijne współczesnego świata jest wynikiem braku domu wariatów w Jerozolimie.
Havelock Ellis
***
Tu [w Jerozolimie] nie okazuje się litości. 
Nienawidzi się bliźniego ku chwale Boga.
Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf
***
W Jerozolimie różne formy kultu dążyły zasadniczo do tego samego celu, ale były pełne nienawiści do siebie nawzajem. Nigdy nie służyły za czynnik jednoczący. Ich wyznawcy byli tak manipulowani przez kler, by uważać innych za podłych niewiernych czy bałwochwalców. Wieki mijały na ciągłym pobożnym agitowaniu i częstych wojnach religijnych. 
Amos Elon
***
Mam wrażenie, że żydzi i chrześcijanie - ponieważ wywodzą swoją wiarę z tych samych zwariowanych doznań pośród burz piaskowych - są skuci ze sobą, jak Tony Curtis i Sidney Poitier w tym filmie [Ucieczka w kajdanach, 1958]... Chodzi o to, że czuję, iż antysemityzm, który potępiam, jest skutkiem istnienia dwóch szalonych wyobrażeń: judaizmu i chrześcijaństwa; jak tylko pojawiły się religie wyklute podczas burzy piaskowej, to ,,Ziemia Święta" jest po prostu (zawsze odnosiłem takie wrażenie, gdy ją odwiedzałem) największym w świecie domem wariatów na świeżym powietrzu. 
sir Jonathan Miller

                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz