środa, 30 października 2013

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1465

 
W czasie istnienia chrześcijaństwa większą część tego długiego okresu strawiono na dysputach dotyczących natury Boga i na zmaganiach o władzę kościelną. Autorytet Ojców i dominująca wiara, że Pismo zawiera sumę wszelkiej wiedzy zniechęcała do jakiegokolwiek badania przyrody. Jeśli przypadkowo zainteresowano się jakąś kwestią astronomiczną, to od razu rozstrzygano ją przez odwołanie się do autorytatywnych źródeł, takich jak pisma Augustyna czy Laktancjusza, a nie przez odniesienie się do zjawisk na niebie. Tak bardzo w nauczaniu upodobano sobie sacrum na niekorzyść profanum, że chrześcijaństwo przez 1500 lat swojej egzystencji nie wydało żadnego astronoma.
John William Draper

                                                                                           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz