poniedziałek, 3 grudnia 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1136

Ulotnienie się 4 milionów ludzi wierzących w te pierdoły [tzn. wniebowzięcie chrześcijan po powrocie Chrystusa]* sprawiłoby, że świat stałby się lepszy.
Andrei Codrescu
_________________________________
* Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. (BIBLIA TYSIĄCLECIA, Nowy Testament, 1 List św. Pawła do Tesaloniczan, rozdz. 4, w. 17)
                                                                                                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz