sobota, 1 grudnia 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1134

Chrześcijaństwo działało z totalną arogancją i okrucieństwem; jakżeby inaczej, skoro religia tym, którzy odkryli prawdziwą wiarę zazwyczaj narzuca duchowy obowiązek wyzwalania niewierzących.
James Baldwin
---
Jeśli koncepcja Boga miałaby posiadać jakąkolwiek wiarygodność czy zastosowanie, to tylko by nas wzmocnić, dać nam więcej wolności i miłości. Skoro Bóg nie jest w stanie tego sprawić, to pora się Go pozbyć. 
James Baldwin
---
Może prawdziwym źródłem kłopotów, ludzkich kłopotów, jest to, że jesteśmy skłonni złożyć ofiarę z całego piękna naszego życia, poddać się niewoli totemów, tabu, krzyży, krwawych ofiar, wież kościelnych, meczetów, armii, flag, narodów po to tylko, by zaprzeczyć faktowi śmierci, który jest jedynym faktem, jaki posiadamy.
James Baldwin
---
Poświęcenie dla ludzkości jest ... zbyt łatwo stawiane na równi z poświęceniem dla Sprawy, a Sprawa, jak wiemy, jest notorycznie żądna krwi.
James Baldwin
***
Chrześcijaństwo jest całkowitym zaprzeczeniem zdrowego rozsądku i zdolności myślenia.
Michał Bakunin

                                                                                        

1 komentarz:

  1. Najstarsi górale mówią, że był ponoć ktoś, kto oddał życie w obronie jakiejś idei. Ci, za których to uczynił palcem nie kiwnęli, by zapobiec ukrzyżowaniu. Jedni go zdradzili, inni zaparli. Ale najpodlej zachowała się grupa kanalii, która postanowiła zarobić na tej śmierci.
    Ona to, klasa tzw. depozytariuszy ciała i krwi ukrzyżowanego, wymyśliła dla lansu merkantylny chwyt; ,,Ofiara z życia''.
    I tak już prawie dwadzieścia wieków żyją z ofiary.

    Dyl Sowizdrzał.

    OdpowiedzUsuń