wtorek, 18 września 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1062

Będziemy lepszym krajem, gdy każda grupa religijna będzie ufać, że jej członkowie podporządkują się nakazom swojej własnej wiary bez wsparcia ze strony struktur prawnych państwa.
Margaret Mead
***
Im instytucja bardziej racjonalna, tym mniej cierpi z powodu czynienia ustępstw na rzecz innych.
George Santayana
***
Wiem, że ludzkie uprzedzenia - zwłaszcza te wynikające z rasy czy religii - są okrutnie zatwardziałe i nieprzemijające.
Stephen Grover Cleveland
                                                                                                    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz