poniedziałek, 6 sierpnia 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1019

Tolerancja nie jest przeciwieństwem nietolerancji, lecz jej odbiciem. Obie są formami despotyzmu: jedna nadaje sobie prawo odmawiania wolności sumienia, a druga - przyznawania jej.
Thomas Paine
***
Coś, w co wierzą wszyscy, zawsze i wszędzie, ma wszelkie dane po temu, by być fałszem.
Paul Valéry
***
Myśl uciszona jest zawsze buntownicza. Oczywiście większość często się myli. To właśnie dlatego zmuszanie mniejszości do milczenia jest z natury rzeczy niebezpieczne. Krytyka i sprzeciw są niezbędnym antidotum na poważne urojenia.
Alan Barth
***
 
Jedynym durniem większym od tego, który wie wszystko, jest ten, który się z nim spiera.
 Stanisław Jerzy Lec

                                                                                        

1 komentarz: