poniedziałek, 16 lipca 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 998

 COŚ DLA POLITYKÓW Z JAJAMI...  
|||||
|||
|
Jestem tolerancyjny w stosunku do wszystkich wyznań. Jeśli jednak któreś z nich pozwoli na to, by używano go do celów politycznych, spotka się z polityczną opozycją z mojej strony. Według mnie kościół i państwo powinny być rozdzielone nie tylko formalnie, ale także faktycznie. Religia nie powinna mieszać się z polityką.
Millard Fillmore  
***
Bez względu na religię praktykowaną prywatnie, dla urzędnika państwowego nic nie może stać wyżej niż jego przysięga, że będzie przestrzegał konstytucji w każdym jej punkcie - włącznie z pierwszą poprawką i ścisłym rozdziałem kościoła od państwa.  
John F. Kennedy
---
Nie chcemy oficjalnego kościoła państwowego. Nawet gdyby 99% ludności było katolikami, to wciąż byłbym mu przeciwny. Nie chcę, żeby władza cywilna mieszała się z władzą religijną. Chcę, by było jasne, że rozdziałowi kościoła od państwa jestem oddany z głębokiego osobistego przekonania. 
John F. Kennedy
***
Nie ma miejsca na osobiste przekonania religijne w kampaniach politycznych czy kierowaniu polityką społeczną.
Geraldine Anne Ferraro
***
 I BEZ...  
|||||
|||
|
Demokracja nie ma mocy ustanawiania praw moralnych sprzecznych z Dekalogiem*.
Kazimierz Ryczan
(z homilii na Jasnej Górze)
***
To nie żart. Chodzi o to, żeby ten właśnie Dekalog - którego pierwsze trzy przykazania (1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną... itd.) dotyczą zapewnienia politycznego monopolu urojonemu tyranowi i schlebianiu mu na różne sposoby, a dopiero PIĄTE zakazuje zabijania - był ABSOLUTNYM punktem odniesienia dla demokratycznie stanowionego prawa państwowego, które w założeniu jest apolityczne, a zabijania zakazuje na PIERWSZYM miejscu!
________________
* Pan Biskup ma z pewnością na myśli Kkorporacyjną wersję dziesięciorga przykazań, które na górze Synaj niejakiemu Mojżeszowi (prorokowi z zawodu) Pan Bóg osobiście przekazał w formie zapisanych przez siebie kamiennych tablic. Cała rzecz jest opisana w grubej świętej księdze baśni zwanej Biblią. Przykazania te na przestrzeni dziejów były przez rozmaite konkurujące ze sobą sekty na różne sposoby manipulowane i interpretowane.

                                                                                            

1 komentarz:

  1. Tak, na pierwszych trzech miejscach w dekalogu jest egoizm, despotyzm i narcyzm wielkiego boga chrześcijan, dopiero na piątym zakaz zabijania- i tak łamany przez tego samego boga. Za czczenie innych bogow i zdradę religii groziła śmierć, można było zabijać w imię boga pogan- podbijać, grabić, niewolić, gwałcić... sprytne to prawda? Dobry dowód na to, że biblii żaden bóg nie spisał a człowiek:)
    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń